We kijken vooruit én houden vast

Eigen kijk op marketing

Marketing is dé bedrijfsfunctie die op basis van diepe klant-, markt- en businessinzichten het verhaal voor de opdrachtgever definieert. Vervolgens wordt dat verhaal in- en extern geïntroduceerd. Daarna dient erop toegezien te worden dat het binnen de gehele organisatie wordt geactiveerd. Bij dit proces gaat het om meer betrokken en enthousiaste medewerkers, nóg blijere klanten en optimaal rendement.

Mede dankzij de invulling van deze kijk op marketing stimuleren wij bedrijven om ervoor te zorgen dat ze doorlopend en grondig hun antenne uitzetten voor wat er in de markt gebeurt. Daar ondersteunen wij hen gevraagd en ongevraagd bij. Zij dienen onverminderd relevant te blijven voor hun klanten, dáár houden wij oog voor. Opdrachtgevers weten bovendien hun medewerkers volop bij dit proces te betrekken, waar wij stimulansen voor leveren. En het moet ook nog eens op een slimme, efficiënte en wendbare manier georganiseerd worden. Mede op basis van deze parameters sturen wij samen met de opdrachtgever binnen de marketingdiscipline. Dat maakt de organisatie beter, relevanter en duurzaam succesvol.

Brand Journey

Vertrekpunt

Stap 1

 
 • vaststellen verwachtingen, wensen en ambities
 • heldere opdrachtformulering
 • bepalen kaders en overwegingen

Analyse

Stap 2

 
 • duiden eigen beeld
 • analyse beschikbare en overig benodigde data
 • analyseren beeld van stakeholders
 • sectoranalyse
 • concurrentieanalyse
 • klant- en prospectanalyse

Marketing Journey

Stap 3

 
 • selecteren feiten voor positionering
 • conclusies voor positioneringsfundament
 • oplossingsrichting
 • toetsing onderscheidend vermogen, geloofwaardigheid en relevantie

Creative Journey

Stap 4

 
 • beschrijving creatieve route
 • opstellen on- en offline communicatiemix
 • realisatie algehele vormentaal
 • uitvoering specifieke communicatietools

Nieuw punt

Stap 5

 
 • beschrijving nieuwe situatie in 10 onderdelen
 • duiding belangrijkste actiepunten
 • kortst mogelijke samenvatting nieuw gedachtengoed

Diensten

Branding

Branding is erop gericht om het merk een plek te geven in het hart van doelgroepen en stakeholders. Een psychologisch proces. Het merk nestelt zich in het geheugen van de afnemer/ relatie, waarbinnen het betekenis opbouwt door talloze associaties.

Data analyses

Er is veel informatie beschikbaar, en er kan veel verkregen worden, om processen te verrijken. Zo kunnen on- en offline keuzes in marketing, communicatie en sales beter, dus inhoudelijker, gemaakt worden. Resultaat; maximaal tevreden klanten.

Positionering

Positioneren, ook wel breinpositioneren genaamd, is het verwezenlijken van een voorkeursplek in het hoofd van mensen. Deze plek realiseren wij met een gedachtegoed dat onderscheidend, geloofwaardig en relevant is.

Communicatie

Bij communicatie gaat het om het succesvol overbrengen van een boodschap. Het vraagt om inzicht en kennis van het gedrag van mensen. Communicatie doet heel veel met personen en de reputatie van een merk of organisatie.

Marketing

Dit vakgebied gaat over het overbrengen van de waarde van een merk, product of dienst aan de markt. Marketingactiviteiten kunnen zowel gericht zijn op het vergroten van de naamsbekendheid en naamsbevinding, als het aanzetten tot concrete actie.

Social media

Via diverse online platformen kunnen gebruikers, doorgaans zonder tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud zelf verzorgen. De interactie en dialoog tussen de gebruikers kan van grote invloed zijn op het succes van merken en het creëren van fans.

Creatie / vormgeving

De juiste beleving oproepen, herkenbaar zijn, een overtuigende en eenduidige boodschap uitstralen, daar draait het om bij creatie. En dit alles kun je substantieel versterken met een doordachte grafische identiteit. Optimale communicatie door deze op creatieve wijze in te vullen.

New Business Development

Hierbij gaat het om alle activiteiten die te maken hebben met het realiseren van nieuwe zakelijke kansen, met inbegrip van productontwikkeling, business model design en marketing. Gaat doorgaans over groei van de onderneming o.b.v. geselecteerde technieken.

Websiteontwikkeling

Het ontwikkelen van de ultieme website vergt goede planning en goed onderzoek. Succesvolle en resultaatgerichte websites vragen daarnaast om sterke ontwerpen en uitgekiende technische oplossingen.

Workshop
Activate Your Brand

DailyBrand organiseert periodiek de workshop Brandperformance!
In een interactieve workshop van 3 uur, loop je samen met 7 andere deelnemers, en onder leiding van een branding-expert, door alle fasen heen voor het bouwen en succesvol uitrollen van een (bedrijfs)merk. Alle vragen die je maar wil stellen, kan je hier kwijt!

Voor wie?
Deze workshop richt zich tot professionals die dagelijks streven naar beter resultaat. Wij zullen je voorzien van nieuwe inspiratie, motivatie en bewezen kennis die in de praktijk toepasbaar is.

Kan ook bij jou op locatie

Na deze workshop kun je:

 • Je vormt het interne aanspreekpunt en de perfecte gesprekspartner. Zo inspireer en motiveer je jouw team om de collectieve brand performance te verbeteren.
 • Je weet de accenten te benoemen die van groot belang zijn binnen de customer journey en die mogelijk intern verdere aandacht/ verdieping verdienen.
 • Jij schakelt nóg sneller en weet zo de marketingafdeling inhoudelijk beter te briefen.
 • Je kan toetsen of de strategie van jouw organisatie congruent is met de marketingprestaties van jouw bedrijf en of, en zo ja; waar, er aanpassing vereist is.