We maken
ideeën verrassend
zichtbaar

Communiceren in beeld en vorm!

Is het verhaal voor de klant helder, dan moet het natuurlijk nog duidelijk gecommuniceerd worden. In beeld en in vorm. In de juiste tool en frequentie. On- en/ of offline. Beklijvend en inspirerend. Informatief en wervend. Altijd passend bij de geformuleerde merkwaarden. Bedoeld om doelstellingen te verwezenlijken.

Wanneer is een ontwerp goed? Uiteraard niet alleen maar doordat het er fraai uitziet. Je toetst het vooral op effectiviteit. Gaat het werkelijk bereiken waarvoor het bedoeld is? Zet het diegenen in beweging die we in gedachten hadden? En is de beweging substantieel genoeg? Past het bovendien binnen de gehele campagne, zodat de samenhang gegarandeerd is? Als Daily Brand Activators weten we waarop we moet letten; mooi is goed, effectief is beter!

Bekijk beslist even enkele aansprekende cases. Dan weet je gelijk waarom unieke merken kiezen voor de samenwerking met DailyBrand. We komen ook graag met jou in contact. Voor een oriënterend onderhoud kan je bellen met 073 6101044. Vraag maar even naar art director Sandy Bax of merkenbouwer Arend-Jan Top.

Creatie

Grafische vormgeving

De juiste beleving oproepen, herkenbaar zijn, een overtuigende en eenduidige boodschap uitstralen, daar draait het om bij creatie. En dit alles kun je versterken met een doordachte grafische identiteit. Optimale communicatie door deze op creatieve wijze in te vullen.

Websiteontwikkeling

Het ontwikkelen van de ultieme website vergt goede planning en goed onderzoek. Succesvolle en resultaatgerichte websites vragen daarnaast om sterke ontwerpen en uitgekiende technische oplossingen.

Reclamecampagne

De tijd dat je een prospect met één enkel communicatiemiddel wist te binden ligt intussen ver achter ons. In een tijd van overdaad aan prikkels is er heel wat meer nodig om mensen bewust te bereiken en vooral te raken. Dat vraagt om een doordachte campagne.

The story of Hezelaer Energy

Hezelaer Energy is een Nederlandse energiemaatschappij met vestigingen in Breda en Eindhoven. Mede-eigenaar Björn Fiedeldij: “Om de beoogde kwalitatieve en kwantitatieve groei binnen Hezelaer Energy te verwezenlijken, was een overtuigend positioneringsfundament vereist. Een gedachtengoed dat onze opdrachtgevers duurzaam verbindt met onze organisatie, en een stimulans geeft aan prospects. En dan is het prettig als externe professionals hiernaar kijken met de blik van buiten. Want in een organisatie, zo ook de onze, bevinden zich veelal waarden die je zelf als vanzelfsprekend ervaart. Dat kunnen echter heel betekenisvolle waarden zijn die het verdienen om nog verder uit te groeien, en daarnaast nóg nadrukkelijker een podium behoren te verkrijgen. Voor dit inzicht hebben we DailyBrand ingeschakeld.”  

Directeur Fiedeldij vervolgt :”Het proces van het Bossche bureau heeft ons veel gebracht. Zo werd geconcludeerd dat energiegebruikers er buitengewoon veel moeite mee hebben om de complexe energiemarkt te ontrafelen. Het pricingsvraagstuk is ingewikkeld en dat geldt ook voor het verkrijgen van inzicht in waar de energie vandaan komt. Zakelijke gebruikers hebben daarbij nóg meer vragen dan particuliere gebruikers. Er bestaat dus een grotere behoefte: betrouwbaarheid door transparantie, uiterst toegankelijk gepresenteerd. Binnen Hezelaer was dat belang al eerder onderkend en opgepakt. Het zit ook echt in ons bedrijfs-DNA. De executie ervan naar de markt had echter nog niet ten volle plaatsgevonden.”


Bjorn Fiedeldij

It’s all clear

“DailyBrand heeft vervolgens een eenduidige claim geformuleerd, zijn de diensten als concepten gepresenteerd, is de branding aangepast, en zijn de on- en offline communicatietools erop aangepast. Zodoende worden zakelijke afnemers tegenwoordig doorlopend gevoed met ideeën, inspiratie en niet-alledaagse tools om hun energiemanagement te optimaliseren. Met Hezelaer weet je altijd wat jou te doen staat, ter realisatie van jouw zelf gestelde energiedoelstellingen! Dat geeft stevig inhoud aan onze communicatiethematiek: it’s all clear.”

Onverminderd betrokken

“Inmiddels kunnen we vaststellen dat de weg die we ingeslagen zijn een heel goede blijkt. Dagelijks voeden we onze diensten binnen het over-all gedachtengoed dat ons kenmerkt, en waarvan we weten dat opdrachtgevers het waarderen. DailyBrand is daar onverminderd bij betrokken. Ze heten niet voor niets ‘Daily’ en ‘Brand’, grapt Björn Fiedeldij.”

The Story of GemaQ

Veranderingen gaan snel. En wie niet tijdig meeverandert, die dreigt op achterstand te raken. Dat geldt zeker voor de petrolmarkt. Deze markt wordt overspoeld met transities. Binnen deze sector is coöperatieve inkooporganisatie GemaQ actief. Directeur Letteke van der Kruk over het landschap waarbinnen de organisatie zich bevindt: “Ja, inderdaad. Onze markt is uiterst dynamisch. Denk aan de brandstoftransitie, de retailtransitie en het veranderde consumentengedrag. Dat maakt het méér dan boeiende tijden voor de bijna 200 bij GemaQ aangesloten tankstations. Het kussen wordt flink opgeschud en door de beweging die ontstaat openbaren zich nieuwe mogelijkheden. Het is dan natuurlijk wel belangrijk om die mogelijkheden te inventariseren en daarop door te pakken. Voor dit laatste hebben wij een beroep gedaan op de expertise van DailyBrand.” Letteke vervolgt: “Na gezamenlijke en individuele visiegesprekken, nader onderzoek en hun interne proces heeft DailyBrand ons voorgehouden dat er per tankstation een oplossing gecreëerd kan worden. Relevantie wordt namelijk bepaald door de specifieke locatie. Iedere locatie neemt een eigen, unieke positie in. Het is daarom evident om per tankstation de toekomstige rol te bepalen en daar het assortiment, de faciliteiten en dienstbetoon op af te stemmen. ‘One size fits all’ gaat zeker niet op. Maatwerk wel. Iedere tankstationhouder bepaalt namelijk zijn of haar eigen ambitieniveau, financiële polsstok en planning.”


Letteke van der Kruk

Grote veranderingen

“DailyBrand heeft ons voorgehouden dat het zeker zo belangrijk is om te achterhalen welke grote veranderingen er de komende tien jaar rondom de desbetreffende locatie gaan plaatsvinden. Van hieruit kan vastgesteld worden welke diensten en producten voor deze specifieke locatie het meest relevant zijn en welke het in de toekomst gaan worden. Op basis van alle bevindingen kan bepaald worden welke nieuwe elementen – al dan niet ter gedeeltelijke vervanging van huidige onderdelen – aan de vestiging toegevoegd dienen te worden.”

Op no-nonsens wijze

“Maar wat er ook gebeurt, er zal in ieder geval altijd vanuit een weloverwogen plan gewerkt moeten worden. En dan komt het helemaal goed, is onze overtuiging. De samenwerking met DailyBrand was en is erg prettig. Een no-nonsense bureau dat tot weloverwogen resultaten komt. Een aanrader dus”, besluit Letteke van der Kruk. 

The Story of InteriorGroup

Voor het begin van Interior Group moeten we even terug naar Keijsers Interiors. Dit is één van de grootste interieurbouwers van Nederland en bestaat al sinds medio 1870. Tot de opdrachtgevers behoren grote namen zoals KPN, Hunkemöller, Booking.com, Shell en Corendon. Vanaf 2019 is Keijsers Interiors samengegaan met De Projectgroep. Waar Keijsers Interiors zich vooral richt op maatwerk meubilair en interieurs voor grote projecten, richt De Projectgroep zich met name op recreatiewoningen en kleine horecaprojecten. Zij focussen zich voornamelijk op los meubilair en de kleinere interieurbouwprojecten. Dáár zag Keijsers Interiors de toegevoegde waarde van in, omdat zij veel projecten doet waar los meubilair voor geleverd wordt. Door de samenwerking is Interior Group ontstaan. DailyBrand heeft de complete positionering en branding van de Interior Group op zich genomen.

“Om de zichtbaarheid van maatwerk te verbeteren in combinatie met het aanbod van los meubilair is het idee ontstaan om een Interior Group Experience Centre op te zetten. Het doel hiervan is dat opdrachtgevers en potentiële klanten op bezoek kunnen komen en daadwerkelijk zien wat er allemaal al gemaakt is. Op deze manier ontzorgen we de klant niet alleen op interieurgebied, maar genereren we ook een beter aanbod. Dat krijgt meer vertrouwen en we ervaren nu al dat het heel goed werkt!’’ vertelt C.O.O. van Keijsers Interiors en Co-Creator van Interior Group Eli van Beekveld. 


Eli van Beekveld

Duidelijk, overtuigend en confronterend

‘’De confronterende aanpak van DailyBrand spreekt me erg aan. Daarmee bedoel ik dat ze geen dingen uit de weg gaan of zich zomaar een kant door de klant op laten sturen. Als ze denken dat iets beter werkt zijn ze niet bang dat duidelijk te maken. Dit doen ze mede door niet alleen te luisteren naar wat hun klant – wij in dit geval – wil, maar onderzoeken ook wat de verwachtingen, ervaringen en wensen van onze klanten en potentiële klanten zijn. Ze zoeken naar dát unieke stuk waar business uit gegenereerd kan worden.‘’ 

Heilige bijbel

‘’Een groot pluspunt vind ik dat DailyBrand met een brandingsplan is gekomen waarbinnen ook al meteen de vormgeving van de identiteit is opgenomen. Daardoor begint het meteen te leven en krijg je er een gevoel bij. We waren aangenaam verrast met de visuele uitwerking waardoor ook duidelijk werd welke kant we in de communicatie met stakeholders op dienden te gaan. Bij elke stap die we nu zetten houden we het brandingsplan van DailyBrand er als een soort heilige bijbel naast!’’, vertelt Eli tot slot lachend. 

The story of BionicProtect

De aandacht van mensen voor duurzaamheid is groot. Groter dan ooit zelfs, en terecht. Als we ook voor toekomstige generaties een gezond bestaan veilig willen stellen, dan zullen we werkelijk anders om moeten gaan met de aarde en met gezondheid. BionicProtect is zo’n merk dat serieus werk maakt van de natuur. Dat bereikt zij met unieke producten: milieuvriendelijke coatings en cleaners. De coatings beschermen op verantwoorde wijze talloze materialen, zoals bakstenen, beton, dakpannen, glas & solar, hout, kunststoffen en metalen. Deze BionicCoats bestaan uit Silicium Oxide (dus zand), dat vloeibaar is gemaakt dankzij ingenieuze nanotechnologie. Verrijkt met andere milieuvriendelijke bestanddelen kunnen de coatings hun hydrofobe, impregnerende werk doen. 

DailyBrand heeft het gehele proces opgepakt: van positionering tot creatieve strategie, en van branding tot packaging. Het resultaat is dat BionicProtect in de traditionele bouwsector is neergezet als oplossing voor vernieuwers die de natuur centraal stellen. Verschilmakers als het gaat om gezond werken en leven. Daarbij vooral aandacht voor het bereik bij familiebedrijven, want zij denken bovengemiddeld in termijnen van generaties, en zijn daardoor ook écht vatbaar voor het gebruik van eerlijke, niet vervuilende materialen.

Oplossing voor verschilmakers

BionicProtect is er voor vernieuwers, voor verschilmakers als het gaat om gezond werken en leven. De uitdaging binnen de bouwsector is dat deze tot de meest traditionele markten van Nederland behoort. Verandering van spijs doet er niet automatisch eten. DailyBrand ontwikkelde voor BionicProtect de oplossing voor de toekomst met ‘Give nature priority’.

E-learning en influencers

Om de bouwwereld te stimuleren het roer om te gooien, heeft DailyBrand onder andere een zeer toegankelijke en leuke e-learning vervaardigd, een internetsite met heel heldere productstructuur ontwikkeld én een online campagne opgezet waarin influencers hun goede ervaringen uitdragen. De uitrol is gestart per januari 2022. Intussen is BionicProtect op weg naar de 100 verkooppunten in Nederland en wordt binnenkort de stap naar de rest van Europa gezet.

The story of Zicht

Met meer dan honderd jaar ervaring en circa vijfhonderd medewerkers behoort Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs tot de grootste assurantiekantoren van Nederland. Als onderdeel van de NN Group (Nationale-Nederlanden) geeft Zicht inzicht en advies bij financiële risico’s. De landelijke organisatie heeft het hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch. Het persoonlijke advies en de financiële producten die aansluiten bij iedere fase van het (zakelijk) leven maken van Zicht een zorgvuldige en betrokken dienstverlener. Daardoor kunnen klanten zich richten op die dingen waar het écht om draait. Met passie ondernemen, een mooie reis maken of aangenaam wonen: bij Zicht is het ‘gelukkig geregeld’.

Als facilitator van ‘gelukkig geregeld’ valt Zicht op in de verzekeringssector. Ook letterlijk. DailyBrand heeft de ontwikkelde positionering gevisualiseerd met beelden die een bepaald thema of een levenssituatie laten zien. Bijvoorbeeld de werknemer die zijn zaken op orde wil hebben. Ook in de privésfeer: hij staat voor zijn huis en zijn kinderen naast hem. Het menselijke en persoonlijke verhaal vormt de basis.


Juliëtte Klok

Samengestelde beelden

“Wij zijn enorm enthousiast over deze positionering”, vertelt Juliette Klok van Zicht adviseurs. “De samengestelde beelden zijn uniek in onze sector. Daarnaast gebruiken we opvallende symbolen zoals de klaver en de getekende bloem. In de getekende wolk staat de pay-off, aangepast aan de verschillende thema’s. ‘Gelukkig wonen’, ‘gelukkig later’, maar ook bijvoorbeeld ‘zorgeloos geregeld’.”

De harten van klanten raken

De huisstijl staat aan de basis van een positionering waarin het menselijke aspect centraal staat. Juliette: “Juist als bedrijf dat ‘low interest’-producten aanbiedt, willen we de harten van onze klanten raken. DailyBrand heeft onze persoonlijke boodschap superknap uitgewerkt en gezorgd dat wij ons hiermee nadrukkelijk kunnen onderscheiden op een wijze die bij ons en onze stakeholders past.”

The story of Tander

Tander is door non-paint productspecialist EMM International ontwikkeld als alternatief voor de eigen marktleider Colad. Beide labels bieden lakverwerkingsproducten aan voor de (maak)industrie, autoschadebedrijven en de maritieme sector. EMM International geeft deze merken in meer dan 125 landen uit en is een innovator op het gebied van het succesvol verwerken van lak. Tander is een unieke case omdat het een beoogd label is dat rechtstreeks (via online tools) aan de eindgebruiker kan worden aangeboden. Die kan zich via het label profileren omdat het de trotse vakman een podium geeft. Met de producten van Tander zijn ‘proud craftsmen in control’.

  • Actief in meer dan 125 landen
  • 10.000 m2 warehouse space
  • 2017: nieuw hoofdkantoor in Zwolle
  • 4 vooruitstrevende merken
  • samen goed voor meer dan 750 producten
  • 40 productinnovaties gerealiseerd


Thomas van der Kooij

Met de positionering van de moderne, trotse en stoere vakman wordt ingezet op het creatieve en persoonlijke verhaal. ‘Making creativity real’ is dan ook de pay-off van de champagnethematiek van Tander. Het maakt het label onderscheidend en geloofwaardig, ondanks dat non-paint over het algemeen wordt gezien als een bijproduct, met een beperkte betrokkenheid van de eindgebruiker tot gevolg.

Surprise

“Die invalshoek kwam wel als een surprise”, geeft managing director Thomas van der Kooij van EMM International toe. “Goed, wij schakelden DailyBrand natuurlijk niet in om niet verrast te worden. Juist die creativiteit helpt ons bij het uitwerken van het merk, omdat we dit zelf niet zo hadden kunnen bedenken. We zijn heel enthousiast over hun aanpak. Zowel de inhoudelijke als visuele aanbevelingen spreken ons enorm aan.”

Direct aanspreken

“De eerlijkheid gebiedt mij ook te zeggen dat het direct communiceren met de eindgebruiker eveneens een aspect is waar wij van tevoren geen rekening mee hadden gehouden. Op deze manier is Tander echt een merk geworden dat onze klanten direct aanspreekt en dus raakt. Dit is voor ons een nieuwe en persoonlijke manier om een merk te presenteren.”

The story of AfbouwUniQ

Gestart als een inkoopcombinatie van groothandels in afbouwproducten heeft AfbouwUniQ de naam gevestigd als dienstverlenende professional in de decoratieve afbouwsector. Met 22 vestigingen door heel Nederland biedt de organisatie de vakman een totaalpakket aan bestaande uit advies, een groot assortiment afbouwproducten (waaronder het exclusieve huismerk UniQ), efficiënte machineverhuur en kennis- en praktijkopleidingen. Deze diensten worden ontwikkeld volgens het principe ‘de beste keuze voor afbouwers’ en zijn het resultaat van de gedeelde kennis en ervaringen uit de afbouwpraktijk. Vanuit de gedachte dat de vakman ook werkelijk weet wat werkt en nodig is heeft AfbouwUniQ zich op de afbouwmarkt geprofileerd.

De naam AfbouwUniQ is afgeleid van de oorspronkelijke Uni4-groothandels. Zij hadden de intentie een gezamenlijke verkooporganisatie met bijbehorende samenwerking en positionering te vormen. DailyBrand werd vervolgens aan het werk gezet. Vanuit de gedachte dat de groothandels dicht bij de vakman willen staan is gekozen voor het huidige AfbouwUniQ-concept. Trefwoorden: praktijkgericht, dichtbij, efficiënt en co-creatie.


Patrick Snelders

Boodschap uit het hart

Productmanager Patrick Snelders: “AfbouwUniQ is geboren uit het idee om in heel Nederland een uniform en doordacht merk voor vaklieden uit de afbouwsector aan te kunnen bieden. De boodschap die gecommuniceerd wordt is dat wij opereren vanuit het hart. Dit is het vak waar we goed in zijn, waar we verstand van hebben en waar we mee zijn opgegroeid.”

Doeltreffend en herkenbaar

Patrick vindt het een pluspunt dat de gehele door DailyBrand ontwikkelde marketingstrategie van AfbouwUniQ al gelijk aanvoelde als een verrassing. “Onze boodschap is zeer doeltreffend en herkenbaar uitgewerkt, zowel inhoudelijk en wat betreft het fraaie ontwerp. Overal komt de warme hand van de specialist terug die betrokken is bij het vak en zijn klanten. Op deze wijze kunnen wij duurzaam verbinden met onze opdrachtgevers. En dat was exact onze intentie toen wij samen met DailyBrand aan dit proces begonnen.”

The story of EffeNoarGeffe

Iedere eerste zondag van september strijkt een van de grootste dorpsfeesten van Nederland in het Brabantse Geffen neer. Onder andere demonstraties van ambachten uit vervlogen tijden, het knuffelen van meer dan duizend boerderijdieren, een echte Brabantse markt en een groot aantal terrassen met muziekpodia trekken tegenwoordig zo’n 25.000 bezoekers naar het Brabantse dorp. Het familie-evenement Effe noar Geffe is dan ook een begrip. Niet alleen in de regio, maar in heel Nederland. En dat sinds 1976, toen de herbouw van een houten molen in Geffen werd gevierd met een driedaags feest. Met groot respect voor dit verleden geldt vanaf de 42e editie verfrissing van het concept.

Van bruin naar appeltjesgroen: vanaf najaar 2018 is de nieuwe frisse uitstraling aan de orde. Terwijl de oorspronkelijke waarden – gericht op warme nostalgische gevoelens rondom het Brabantse boerenleven van begin vorige eeuw – in ere worden gehouden, heeft men oog voor de toekomst. Het accent is verschoven van boerenmért naar een social event voor liefhebbers van lokaal, gezond en buiten. ‘Proef het goede landleven’ is de nieuwe campagnethematiek. Het is voortgekomen uit een heldere positionering, waar DailyBrand haar tanden in zette.


Chrisjan van Dinther

Levendig ding

“In het verleden sloegen we onze palen strak in de grond”, vertelt organisator Chrisjan van Dinther namens het bestuur. “Met deze ontwikkelde positionering kiezen we voor meer bewegingsruimte. Om in de toekomst voldoende bezoekersaantallen te blijven trekken en een aantrekkelijke boodschap uit te dragen, was het nodig om ons evenement – bij voorbaat een levendig ding – van top tot teen op te lichten.”

Co-creatie

Bij het veranderingsproces zijn Geffenaren, vrijwilligers en ondernemers – “onze club van wijzen” –steeds betrokken geweest. De samenwerking werd een co-creatie, waarbij DailyBrand rondom de positioneringskeuzes overduidelijk het voortouw nam. Chrisjan: “Bij de uitrol stuurt DailyBrand bij en adviseert, is voor ons een klankbord. Dat verloopt fantastisch. Zo’n proces is ook niet zomaar iets. Effe noar Geffe is ons kindje.”

Ontvang het gratis
Magazine Activate!

Magazine Activate: een boekwerk boordevol indrukwekkende brand stories, interviews, en inspiratie. Je treft er alles in aan dat mensen emotioneel en fysiek in beweging zet, want daar gaat het vooral over. Wil jij jouw ‘brand’ ook activeren? Kom dan nu in beweging vraag jouw gratis exemplaar aan!