We kijken vooruit én houden vast

Product positionering

Positionering van een product, dienst of merk is een niet weg te denken factor geworden. Het gaat er bij product positionering om dat er een zodanige verzameling kenmerken en eigenschappen aan verbonden worden zodat het in het hoofd van de afnemer een eigen positie verwerft ten opzichte van concurrerende aanbieders. De positionering kent drie onderdelen;

  • de perceptie van het merk vanuit de doelgroep;
  • de identiteit van het merk;
  • de beoogde positionering.

Deze afzonderlijke onderdelen oefenen veel invloed uit op elkaar én op het uiteindelijke resultaat van de positionering. Het gaat daarbij om strategie, samenhang en eenduidigheid. Dat alles heeft weer invloed op de geloofwaardigheid, relevantie en aantrekkingskracht.

Checklist voor een sterke positionering

Heeft jouw bedrijf of merk een sterke positionering? Download nu de gratis checklist en check het!