43% van de ondernemers gelooft niet in marketing!

Uit een poll van MijnBedrijf.nl blijkt dat 43% van de ondernemers niet gelooft in marketing. Dat is een minderheid, maar wel een hele grote minderheid. Het percentage verbaast mij zeer. Het bevreemdt me trouwens niet alleen, ik vind het zelfs zorgwekkend. De eerste...

Waarom hard roepen niet werkt!

Een verlaten straat aan de rand van het bos. Een auto start zijn motor en rijdt langzaam weg. Een nietsvermoedende hond verschijnt. Ineengedoken. Verlaten. Alleen. Met een ketting vastgebonden aan de boom. De avond valt en de hond blaft en jankt zo hard hij kan. Hij...

Communiceren is zilver…

Voor bedrijven is het belangrijk dat hun merk, product of dienst onder de aandacht komt bij de doelgroep, om zo invloed uit te oefenen op (aankoop)beslissingen van de consument. De tijd dat men relatief eenvoudig de aandacht van de consument kan kopen is voorbij....