YOUR DAILY
BRAND
ACTIVATORS

43% van de ondernemers gelooft niet in marketing!

Uit een poll van MijnBedrijf.nl blijkt dat 43% van de ondernemers niet gelooft in marketing. Dat is een minderheid, maar wel een hele grote minderheid. Het percentage verbaast mij zeer. Het bevreemdt me trouwens niet alleen, ik vind het zelfs zorgwekkend. De eerste vraag die dan ook bij mij opkomt is; weten al die ondernemers eigenlijk wel wat marketing is?

Marketing betekent ‘getting the market’, oftewel; hoe krijg ik de markt?Je zou zeggen dat dit de primaire vraag van iedere ondernemer en onderneming is. Zeker in een tijd dat er van alles teveel is, maar te weinig vraag. De zoektocht naar het antwoord heet dus simpelweg marketing. En zodra je het antwoord gevonden hebt, ga je er naar leven. Je richt je dienstverlening, het assortiment, de winkel, de online activiteiten en de reclame erop in.

Hoe kan het dan in godsnaam dat 43% van de deelnemers aan de poll er niet in gelooft? Zegt het alleen iets over de bezoekers van de desbetreffende site? Zegt het iets over het huidig pessimisme vanwege de laagconjunctuur? Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet is dat er voor talloze sectoren de voorspelling is gedaan dat het aantal winkels de komende jaren met bijna 50% zal afnemen. Die 43 en 50% zouden weleens alles met elkaar te maken kunnen hebben. De ondernemer die uiteindelijk overblijft gelooft in marketing. Dat kan ik u verzekeren!

Gratis magazine