Positioneren! Maar wat dan?

Nog te vaak wordt er bij positioneren gedacht aan een plek in de markt. Nee, positioneren gaat over een plek in het hoofd van mensen. Een mentale plek dus. Je kan die plek innemen op drie verschillende niveaus. Welke?

Om te beginnen valt er te positioneren op het niveau van de organisatie. Alles en iedereen maakt dan deel uit van de positionering: gezamenlijke (merk)waarden, authenticiteit, gedrag, initiatieven, focus, et cetera. Lees verder >

Door: Arend-Jan Top