Nog te vaak wordt er bij positioneren gedacht aan een plek in de markt. Nee, positioneren gaat over een plek in het hoofd van mensen. Een mentale plek dus. Je kan die plek innemen op drie verschillende niveaus. Welke?

Om te beginnen valt er te positioneren op het niveau van de organisatie. Alles en iedereen maakt dan deel uit van de positionering: gezamenlijke (merk)waarden, authenticiteit, gedrag, initiatieven, focus, et cetera. Niets of niemand laat het onberoerd. Een andere keuze kan zijn dat je positioneert op merkniveau. Alles en iedereen (betrokken bij het merk) communiceert vanuit de vastgestelde merkwaarden. Dat geschiedt eenduidig. Elk initiatief valt te herleiden naar de positionering van het desbetreffende merk. Het derde en laatste niveau waarvoor men kan kiezen; de campagne. Een campagne heeft doorgaans een relatief korte looptijd. Alles binnen de campagne versterkt elkaar vanuit vastgestelde waarden. Bij een volgende campagne kunnen echter geheel andere accenten bepaald worden.

Als u gaat positioneren, dan is het dus van belang dat u zich eerst de vraag stelt op welk niveau u wilt insteken. Een zorgvuldige beschrijving van de opdracht cq doelstelling gaat dus aan het positioneringsproces vooraf. Hulp gewenst? De positioneerders van DailyBrand staan u graag terzijde.