YOUR DAILY
BRAND
ACTIVATORS

Vier redenen waarom u niet voor, maar juist mèt uw klant zou moeten werken

Participatie. Co-creatie… Populaire termen die u tegenwoordig veelvuldig voorbij hoort komen. Samenwerken met de klant of consument. Een actieve deelname van de klant. Uitwisseling van kennis en ideeën. Inspraak in nieuwe producten of diensten. Samenwerken met respect voor ieders specialisme en inbreng. Is dat eigenlijk wel praktisch, uw klant ‘overal’ bij betrekken? U bent de […]