Mensen willen uniek zijn. Bedrijven ook. Maar hoe uniek is iedereen nou eigenlijk? Welke unieke keuzes maken we nou echt? In de praktijk vaak heel wat minder dan in eerste instantie gedacht.

Andere keuzes maken betekent anders zijn. En dat durven wij Nederlanders, Calvinisten van huis uit, niet snel te zijn. Daar zijn we toch wel wat benauwd voor. Loskomen van het bestaande; je moet maar durven. Inderdaad; je moet durven! Want wie zich zakelijk niet onderscheidt, die heeft iedereen als concurrent. En zie dan maar eens het verschil te maken. Dat wordt een Don Quichot gevecht. Weet u nog; deze edelman zag windmolens voor reuzen aan en begon onvervaard te vechten met deze giganten?! Een gevecht dat niet te winnen viel. Met zijn onpraktische daden maakte hij zich min of meer belachelijk. Zorg ervoor dat u niet hetzelfde overkomt. Ga het gevecht aan vanuit een doordachte positie. Strijdt met de partijen die er werkelijk toe doen. Zorg er bovendien voor dat u over echte tools beschikt om de strijd in uw voordeel te beslechten.

Laat het niet gebeuren dat u als een dolende ridder op reisavontuur gaat, maar treed met een vastomlijnd plan de wereld tegemoet. Durf het daarbij aan om werkelijk anders te zijn. Snap het nou; u kunt het verschil niet uitmaken als u hetzelfde doet! Is daarbij inspiratie gewenst? De blik van buiten? Inbreng van creatieve marketeers? Neem dan gauw contact op met DailyBrand via info@dailybrand.nl of via 073 61 01 044.