YOUR DAILY
BRAND
ACTIVATORS

Met welke emotie is uw merk verbonden?

Bij het horen van een specifiek geluid of muzieknummer komen (oude) herinneringen moeiteloos weer naar boven. Een oude zomerhit kan uw vakantie van destijds zó weer voor de geest halen. Tientallen jaren oude herinneringen worden herbeleefd bij een overeenstemmende ervaring. Ook weten enorm veel mensen precies wat zij deden op dinsdag 11 september 2001. Maar weet u toevallig nog wat u deed op 11 september een jaar daarvoor? Waarschijnlijk niet.

Onze hersenen maken in een onbewust proces continu onderscheid tussen belangrijke en onbelangrijke informatie. Informatie die als belangrijk wordt beoordeeld verwerft een prominentere plek in de hersenen dan informatie die als onbelangrijk is bestempeld. Herinneringen waaraan een bepaalde beleving of emotie is gekoppeld worden om die reden beter onthouden. De desbetreffende emotie wordt door ons brein uiterst belangrijk geacht.

Om die reden is het zaak dat uw marketingcommunicatie bij de consument als belangrijk wordt beoordeeld. Positioneren stimuleert dit proces, door een bepaalde emotie te koppelen aan een merk, product en/of dienst. De gecommuniceerde boodschap krijgt vervolgens een prominente plek in onze hersenen. Zodoende zal de consument e.e.a. beter onthouden én eerder herkennen. Sterke merken maken hier dankbaar gebruik van. Zo koppelt het biermerk Amstel haar merk aan de beleving “vrienden onder elkaar”. Dit gevoel wordt gecommuniceerd in de marketingcommunicatie. In commercials ziet men voornamelijk proostende vrienden tijdens typische mannenaangelegenheden: een barbecue, samen voetbal kijken, drinken in een bruincafé, klussen in huis, et cetera. De gehele marketingcommunicatie is afgestemd op dit gevoel. Om die reden organiseert het Amsterdams merk ook het evenement ‘Vrienden van Amstel Live’.

Door te positioneren kunt u in het brein van de consument een voorsprong boeken ten opzichte van de concurrentie. Met welke emotie is uw merk op dit moment verbonden? Weet u het helder te benoemen? Nee? Dan vergeet het maar!

Gratis magazine