Een merknaam, campagnethemathiek, middelenkeuze of concrete productie… Ja, ja… het begint allemaal met inspiratie! Ideeën hebben, daar gaat het om bij communicatie. Eigenlijk gaat het daar altijd om als u iets wilt veranderen. Zonder ideeën geen vernieuwing! Maar komen die ideeën nu altijd van binnenuit, of kunt u er volgens een bepaalde methode aan komen? Dit laatste kan zeker opgaan. Als voorbeeld nemen we de ontwikkeling van een merknaam.

 

Meer waardering
Een merk(naam) bindt klanten aan producten die het merk dragen. Producten met bepaalde merken/merknamen worden meer gewaardeerd dan soortgelijke producten zonder dat merk cq die merknaam. Bij de ontwikkeling van een merknaam kennen we vier merknaam categorieën. Dat zijn descriptief, associatief, fantasie en ‘out-of-the-branche’.

Bij de eerste categorie, descriptief, staan bepaalde kenmerken of eigenschappen centraal. De naam DailyBrand verwijst bijvoorbeeld naar het dagelijks actief zijn met het merk/de merkwaarden. BelCompany is feitelijk een letterlijke vertaling; het bedrijf dat bellen centraal stelt. En wat te denken van de namen EasyJet en DoeVloer?

Koppeling
Bij de categorie associatief wordt de koppeling gezocht met een bepaalde waarde. Mogelijke waarden: avontuur en spanning (RedBull), in control (WoonRegisseurs) en visie (AutoVision).

Bij een fantasienaam laat deze zich niet direct uitleggen, maar de klank zet je wel op een zeker spoor. Het staat bijvoorbeeld voor vrolijk, origineel of inspirerend. Voorbeelden uit deze categorie: Ziggo, Igluu en Bugaboo.

Verrassende combinatie
Tot slot bestaat nog de categorie ‘out-of-the-branche’. Hierbij kan onder andere een naam van een product, activiteit of land gekoppeld worden aan een product of dienst dat er oorspronkelijk niets mee van doen heeft. Denk hierbij aan de netwerkgroep RedPeppers, het ijs van Australian én hotel De Weverij.

Toegevoegde waarde
De genoemde categorieën zijn nog uit te breiden met afkortingsnamen, zoals ASR, BNN en C&A. Welke categorie past het beste bij uw merk? Het antwoord hierop ontstaat binnen het positioneringsproces. Zodra u weet waar uw merk voor dient te staan, welke (toegevoegde) waarde het dient te leveren én voor wie, dan is de richting al bepaald. De merknaam is dus altijd resultante van iets groters.