YOUR DAILY
BRAND
ACTIVATORS

Gaat u mee naar de Connected Wereld?

Nooit eerder veranderde de wereld om ons heen zo snel als de afgelopen jaren. Organisaties zullen zich aan moeten passen aan die veranderende wereld. Ze kunnen niet meer blijven hangen in het industriële tijdperk. Ze moeten de overstap maken naar de zogenaamde Connected Wereld. Maar wat is voor een wereld?

De Connected Wereld is een open systeem dat vooral uit relaties is opgebouwd. Alles en iedereen staat in verbinding met elkaar. In zo’n wereld is het wel van belang om elkaar ergens in te treffen, en dat doen we op het niveau van de gezamenlijke dromen. Wat zijn onze diepste motieven en interesses? Pas als we dat allemaal weten, kan de reis naar de ware bestemming beginnen. Dat zal soms met vallen en opstaan gaan. Het is namelijk geen eenvoudige zaak om intern en extern zo goed aan elkaar te verbinden als nodig is. ‘Verbinden’, daar gaat het om. Positioneren gaat over verbinden. Emotioneel verbinden!

Medewerkers, noch klanten en prospects laten zich tegenwoordig nog voorschrijven wat goed voor hen is. Dat maken ze echt zelf wel uit. En ook de tijd van spiegeltjes en kraaltjes ligt duidelijk achter ons. Waar het wel om gaat? Zoals gezegd: om het delen van de gezamenlijke droom. Om het delen van de voornaamste drijfveren. De merken/formules/bedrijven die daarin voorzien, leggen daarmee het juiste fundament. Het fundament waarop het toekomstig huis van omzet en winst gebouwd kan worden. Daartoe dienen ze dan wel een nieuwe toegevoegde waarde in te brengen, een nieuw domein en nieuwe kennis. Zoals kennis over nieuwe media, waaronder social media. Maar dan kan de omslag ook echt gemaakt worden…

De vraag is al snel: wie moet deze omslag als persoon gaan bewerkstelligen. Het antwoord hierop is duidelijk. U zult deze omslag moeten maken. U leest deze blog, en dat zal de eerste stap naar een nieuwe toekomst kunnen zijn.

Gratis magazine