Gevoel… het is één van de twee factoren die aankopen beïnvloeden. Ratio valt in het niet als de stemming van het moment de overhand krijgt. Dit resulteert misschien in een impulsaankoop bij de kassa, vaak eenmalig maar stiekem toch effectief. Iedereen heeft gevoel en wil graag ergens deel van uitmaken. Hoe kunt u uw klant interesseren, boeien, raken en vooral vasthouden? Is het mogelijk om naast kortingen en acties uw klanten op een emotionele manier te verbinden?

JA, dat is mogelijk! Het moment dat u beseft dat het niet alleen om het product draait, bent u al een flinke stap op de goede weg. Een goed product is louter een basisvoorwaarde. De emotionele beleving wordt gevonden in de emotie, het gevoel. Zoek uit wat het verbindende element is tussen u en uw klant. Focus daarop, draag het consequent uit!

Het consequent uitdragen zit hem in de communicatiemiddelen. De onderdelen van de communicatiemix moeten allemaal overeenkomen, hetzelfde uitstralen. Vooral het realiseren van een online ervaring krijgt veel aandacht, en terecht! Hiermee hoopt u de klant te interesseren voor een winkelbezoek. Maar… hier eindigt de reis niet, hier begint hij pas!

Het is ontzettend belangrijk dat uw klant een bezoek aan uw winkel ervaart als een beleving, een ervaring, een avontuur dat steeds weer opnieuw boeit. Op deze manier gaat de klant uw winkel ook bezoeken voor de beleving en niet alleen wanneer hij daadwerkelijk iets nodig heeft. Hieruit volgen weer aankopen die de klant doet vanwege de live experience die hij ervaart.

Zo ziet u dat het benoemen van een gemeenschappelijke droom erg belangrijk is. Gebruik uw intuïtie en uw hart. Want om een emotionele verbinding aan te gaan met de klant, moet ook u zich openstellen. Pas dan voelen uw klanten zich bij u daadwerkelijk thuis.