Als samenleving zijn we steeds meer gaan doorzien dat geluk veel belangrijker is dan consumptie. We willen met z’n allen dat niet meer de focus ligt op geld en winst, maar op maatschappelijke meerwaarde. Het gaat dus om zingeving en echte betekenis. Deze omslag bij mensen (consumenten) heeft logischerwijs ook veel consequenties voor bedrijven. Bent u zich daar al voldoende van bewust, en heeft u de noodzakelijke mentale en operationele slagen al gemaakt?

Waarde toevoegen

In dit tijdperk wordt u dus aangezet om de slag van beleving naar betekenis te maken. Dat vangt aan met een zoektocht in het verwezenlijken van voldoening en daadwerkelijk welbevinden van mensen. Daarbij wordt u de maat genomen op maatschappelijk en individueel niveau; voegt u echt betekenis en waarde toe? Mensen willen graag zaken doen met, en werken bij bedrijven die het beste voorhebben met de mensheid. Betekenis vormt dan ook de nieuwe aanjager van bedrijfssucces. Sterker nog; het zal de aanjager van economische ontwikkeling zijn. In de betekeniseconomie zijn bedrijven geen geldmachines, maar hebben ze geluk als einddoel.

Relevantie en verbinding

De betekeniseconomie vraagt om anders denken en doen. Vraagt ook om een andere manier van positioneren. Vraagt meer dan ooit om relevantie en om verbinding. Tegenwoordig heeft bijna iedereen de mond vol van de customer journey. Zeker zo interessant is de reis die u en uw onderneming maakt. En of u tijdig aan gaat komen. Want u heeft niet alle tijd van de wereld.