YOUR DAILY
BRAND
ACTIVATORS

Wie is uw merk?

Zoals u wellicht weet, wordt uw merkbeleving bepaald aan de hand van contactmomenten. Momenten waarbij de klant of prospect in contact komt met het merk of de onderneming/organisatie. Medewerkers die hierbij betrokken zijn, hebben dan ook een enorme verantwoordelijkheid. Zij representeren voor een aanzienlijk gedeelte het merk. Voor de merkbeleving zijn deze contactmomenten cruciaal. Zoals men het contact ervaart, zo zal de merkbeleving worden beïnvloed. Vandaar dat de positionering helder en eenduidig naar iedere medewerker gecommuniceerd dient te worden.

Bij merken krijgen we al snel een eerste indruk. Deze wordt gevormd op basis van betrekkelijk weinig informatie. Bovendien is de eerste indruk bepalend voor de daarop volgende indrukken. Het personeel dient daarom de juiste (eerste) indruk achter te laten. De indruk van medewerkers zijn zeer invloedrijk op de merkbeleving. Wordt uw personeel als behulpzaam, betrokken en vriendelijk bestempeld? Dan zal het merk ook als zodanig worden ervaren. Zowel het gedrag als de emotionele staat van de consument zal zich hierop aanpassen. Indien een medewerker in een minder goed humeur verkeert, waardoor deze een norse indruk achterlaat, dan zal dit direct consequenties hebben op de beleving van de consument. Het is dus van groot belang dat uw medewerkers de positionering begrijpen en hier volledig commitment aan geven. Dit is een voorwaarde om de positionering consequent en consistent uit te dragen. Toets daarom regelmatig de indruk die uw medewerkers achterlaten bij klanten en prospects!

Gratis magazine