Het regenachtige weer van de afgelopen maand heeft gezorgd voor een flinke stijging van de online verkoop. Deze is met maar liefst 16% gestegen ten opzichte van de maand juli één jaar eerder. De wijze waarop de consument de laatste jaren winkelt is ingrijpend aan het veranderen. Men heeft geen idee hoe dit zich verder ontwikkelt. Krijgen webshops de overhand ten opzichte van fysieke winkels? Of blijven de fysieke winkels overheersen?

ABN-Amro en brancheorganisaties CBW-MITEX hebben een onderzoek laten uitvoeren dat hier een verwachting over schept. Het complete onderzoek is hier te lezen (pdf).

Op dit moment koopt ruim 35% van de consumenten haar producten zowel offline als online. Één op de tien consumenten koopt altijd online. De overige consumenten zegt altijd hun aankopen te doen in fysieke winkels. Met 55% van de consumenten is dit nog altijd de grootste groep. Beide verkoopkanalen bezitten specifieke eigenschappen. De belangrijkste beweegredenen om aankopen te doen via een webshop zijn tijd, prijs en het assortiment. Het grootste voordeel van een fysieke winkel is dat men het product van dichtbij kan beoordelen.

De conclusie die na het onderzoek wordt getrokken, is dat consumenten de voorkeur hebben voor cross channel verkoop. De consument gaat zich dus steeds vaker cross channel oriënteren en cross channel kopen. Cross channel wil zeggen dat men de oriëntatie op het ene kanaal doet en de uiteindelijke aankoop op het andere kanaal verricht. Bijvoorbeeld zich oriënteren in fysieke winkels en kopen via het internet, of juist andersom. Online en offline dienen elkaar aan te vullen. Een goede samenwerking is vereist. In 2015 zal meer dan helft van de consumenten kiezen voor cross channel aanbieders. Vanwege deze ontwikkelingen blijven fysieke winkels een essentiële rol spelen. Zo gaat een groot aantal webshops een fysieke winkel openen, en gaan fysieke winkels zich verbreden met een online shop. Het is zelfs denkbaar dat winkels internetzuilen gaan plaatsen. Hoe de cross channel verkoop precies vorm zal krijgen blijft nog even de vraag, maar dat cross channel de komende jaren steeds meer betekenis krijgt staat vast. Hoe zal cross channel verkoop volgens u vorm (kunnen) krijgen?