Bij het merendeel van de ondernemers is het begrip positioneren inmiddels wel bekend. Een groeiend aantal ondernemers weet ook daadwerkelijk wat positioneren inhoudt. Deze groep is zich gaan realiseren wat de waarde is van een sluitende positionering. Desondanks twijfelt een aantal ondernemers nog steeds of positioneren nut heeft voor hun organisatie. Maar iedere organisatie, zowel een profit als een non-profit organisatie, heeft veel baat bij een sluitende positionering. Wie wil ten slotte geen monopolist worden op een zelf gekozen terrein? Dit wil echter niet direct zeggen dat bedrijven zonder positionering geen bestaansrecht hebben. Wel lopen zij een groot risico om met de onderneming in de situaties te belanden waarbij de groei stagneert, een heldere strategie voor de toekomst ontbreekt, men ‘verdwijnt in de massa’ en er geen helder beeld van de organisatie bestaat. Indien uw organisatie zich in één of meerdere van deze punten herkent, is een overweging om zich te gaan positioneren sterk aan te bevelen. Positioneren is een manier om (toegevoegde) waarde te creëren. Het maakt de organisatie werkelijk uniek.

Huidige positionering
Indien men in het bezit is van een positionering, dient men deze te onderhouden. We leven immers in een zeer dynamische wereld. Als organisatie zal men in de loop van tijd mee moeten bewegen. Mede om die reden is het verstandig om de positionering na enkele jaren te herzien. Met behulp van de onderstaande checklist kan men nagaan of de huidige positionering nog voldoet. Als alle onderstaande stellingen nog steeds van toepassing zijn op uw organisatie, is het niet noodzakelijk om de huidige positionering te herzien.

 • Uw organisatie kent één allesomvattende missie
 • Uw doelgroep erkent deze missie
 • Uw doelgroep is emotioneel verbonden met uw organisatie
 • Uw communicatie is consistent en is een vertaling van de huidige positionering
 • Uw organisatie ziet andere aanbieders niet direct als concurrent
 • Uw organisatie onderscheidt zich duidelijk ten opzichte van andere aanbieders
 • Uw organisatie hanteert een heldere strategie voor de komende jaren
 • Uw medewerkers zijn zich bewust van de huidige positionering en handelen hiernaar
 • Uw medewerkers herkennen de organisatie in de huidige positionering
 • Uw huidige positionering is verweven in de bedrijfscultuur
 • Uw huidige positionering sluit nog steeds aan op klanten en prospects.

Indien men besluit om een organisatie, merk, concept of product te (her)positioneren, zal de organisatie zichzelf de volgende vraag moeten stellen; Zijn wij bereid definitieve keuzes te maken? Bij het formuleren van een unieke positionering is namelijk het maken van keuzes noodzakelijk. Vervolgens zal de gehele organisatie zich moeten gaan inzetten voor de doorvoering van het positioneringsplan. Ons advies is dan ook; investeer uitsluitend in uw positionering wanneer de organisatie daadwerkelijk in staat is om zich aan te passen. Want met alleen het plan komt men niet ver.