Het is u uiteraard niet ontgaan dat de wereld de afgelopen jaren veranderd is. Zelden veranderde er zoveel. Voor ondernemers is het nagenoeg ondoenlijk om het tempo bij te houden. En dat laat momenteel diepe sporen na.
Weet u bijvoorbeeld dat nog maar 50% (t.o.v. 10 jaar geleden) van de zelfstandige winkeliers aanwezig is in de grote Nederlandse winkelstraten? En is het u bekend dat tegenwoordig maar liefst 40% van de winkeliers verlies maakt? Dat vanaf nu gerekend tot 2020 zo’n 20% van de totale winkeloppervlakte in Nederland leeg komt te staan dan wel verdwijnt? Geen mooie ontwikkelingen. Maar is het dan allemaal kommer en kwel? Nee, helemaal niet. We kunnen simpelweg stellen dat we ons in een transformatieperiode bevinden. Een tijd waarin de scheidslijn tussen online en fysieke verkoop is komen te vervallen, of op z’n minst gezegd sterk is vervaagd. Een tijd waarin consumenten minder hechten aan bezit, maar des te meer aan kennis en delen. Er is een connected wereld ontstaan waarbij iedereen en alles met elkaar in contact staat. En juist deze tijd vraagt om nieuwe dienstverleningsconcepten, die weer opnieuw aansluiten bij de hedendaagse verwachtingen van diezelfde consument. Tijd dus voor echte vernieuwing. Oude concepten zijn uitgewerkt. Wie dat door heeft ervaart deze tijd niet als vervelend, maar zelfs als zeer inspirerend en uitdagend. Misschien wel de mooiste en beste tijd ooit. Aan welke kant van de discussie staat u? En wat betekent dat voor het concept van uw merk of onderneming?