Er is niets vernieuwend aan ‘storytelling’, het vertellen van een verhaal is zo oud als de weg naar Rome. Wat wel nieuw is dat corporate storytelling nu zichtbaar de massa bereikt. Onder invloed van sociale media zijn er nieuwe behoeften ontstaan als het gaat om authenticiteit, herkenbaarheid en inleving. Een tot de verbeelding sprekend verhaal kan mensen verbinden, inspireren, in vervoering én in beweging brengen.Mensen worden door verhalen eerder aangesproken op emotie dan op ratio. En als het verhaal een positief gevoel oplevert, wordt deze emotie onmiddellijk gekoppeld aan een merk, product of dienst. Vandaar dat veel bedrijven corporate storytelling al lang succesvol toepassen. En veel bedrijven dit nu toch wel eens willen oppakken. Want er valt op dit terrein veel te behalen…

Hoe begint u uw verhaal? Uiteraard heeft een goed verhaal een duidelijke lijn. Net zoals uw bedrijf een duidelijke positionering kent. Op basis van de keuzes die hierin zijn gemaakt, kan de structuur van uw (bedrijfs)verhaal worden neergezet. Wat geeft uw onderneming meerwaarde, wat maakt u anders ten opzichte van uw concurrentie? Leef u in en kies de juiste tone of voice van uw volggroep. Denk na over het medium waarmee uw verhaal de ontvanger bereikt. Vooraf heeft u goed geluisterd naar alle verhalen om u heen. Maar wanneer begint ú met vertellen?