YOUR DAILY
BRAND
ACTIVATORS

Vanaf nu gaat er pas echt veel voor u veranderen

Vindt u dat er de laatste jaren veel veranderd is? U heeft gelijk. De komende tijd gaat er echter nog veel meer veranderen. Heeft u er al over nagedacht hoe uw onderneming daarop gaat anticiperen? Want meer dan ooit zult u zelf ook vernieuwend moeten zijn, en vooral ambitieus. U zult moeten transformeren naar een new style company. Waarom, hoe en wat?
De verregaande digitalisering en vernetwerking van producten, machines en mensen gaat in alle sectoren zorgen voor meer productiviteit en nieuwe bedrijvigheid. Het heeft al een naam gekregen; smart industry. Smart industry brengt een enorme acceleratie in ketensamenwerking, logistiek en productietechnologie. Het leidt gegarandeerd tot een ongekende versnellingen van innovaties. En dat zal een enorme impact op bedrijven gaan hebben.

Aangehaakt blijven lukt alleen als u zich echt openstelt voor nieuwe technologische ontwikkelingen. U zult erin moeten slagen om nieuwe toepassingsmogelijkheden te integreren in uw bedrijfsvoering. U zult eigen producten ermee moeten verrijken. Een grandioos samenspel tussen technologie en mensen wordt evident. Nieuwe mogelijkheden tot samenwerking zullen zich aandienen. Nieuwe verdienmodellen zullen ontstaan. Luisteren naar de klant blijft belangrijk, maar u zult meer dan ooit voor de troepen uit moeten gaan. Want als u slechts luistert, dan is de kans groot dat u te laat bent. Het rad van verandering draaide al snel. En vanaf nu nog een beetje sneller. Niet gemakkelijk, wel heel inspirerend.

Gratis magazine