YOUR DAILY
BRAND
ACTIVATORS

Uw verdienmodel verandert!

Voor dienstverleners gaat het verdienmodel flink veranderen. Tot nu toe kunt u gewoon uw tijd belasten. Maar mede onder invloed van de wens tot co-ondernemerschap verlangt uw klant in de nabije toekomst dat u zich gaat committeren aan het resultaat. Levert uw dienst het beoogde resultaat op, dan ontvangt u een vergoeding die gelijkenis vertoont met uw ‘oude’ factuur. Wordt er meer bereikt, dan bent u verzekerd van een hogere opbrengst. Valt het tegen, dan ontvangt u beduidend minder tot niets.

U bent bekend met het no-cure-no-pay-systeem. Daarbij gaat het om ‘alles of niets’. Ook deze optie zal in de toekomst vaker voorbij gaan komen. Maar naar verwachting zal het merendeel van de afspraken gaan over een ‘naar rato-regeling’. Er wordt dus een maatstaf bepaald en de verrekening geschiedt op basis van een onderlinge verhouding. Tot slot zullen er varianten ontstaan, zoals een minimum vaste basisvergoeding (bijvoorbeeld 50% van hetgeen u oorspronkelijk zou belasten), aangevuld met een resultaatvergoeding (die bijvoorbeeld kan variëren van 0 tot 200%).

Het zal even wennen zijn, want de verandering van het verdienmodel zal niet zonder slag of stoot gaan. Niet altijd zal even helder zijn hoe het beoogde resultaat objectief (meetbaar) gemaakt kan worden. Het zal ook lastig zijn om het moment te bepalen waarop het resultaat opgetekend kan worden en dus de financiële balans opgemaakt. Maar één ding is zeker; het gaat er beslist van komen. De wereld verandert, uw verdienmodel ook.

Gratis magazine