identiteit organisatieElk bedrijf of merk bezit een eigen identiteit. Deze identiteit vertelt wat zij is en hoe zij is. Het wordt bepaald aan de hand van alle kenmerken van een organisatie. De identiteit mag niet verward worden met het imago.

Als bedrijf of merk communiceert men de identiteit naar de buitenwereld. Het is niet vanzelfsprekend dat deze identiteit zuiver geïnterpreteerd wordt door het publiek. Belanghebbenden creëren, op basis van alle indrukken, een eigen beeld van uw organisatie. Het beeld dat men heeft noemen we het imago. Samenvattend, de identiteit is het beeld wat een organisatie wil overbrengen en het imago is het beeld wat men van de organisatie heeft. Er kan een groot verschil zijn tussen de identiteit en het imago van de organisatie. Des te duidelijker uw identiteit, des te kleiner zal dit verschil zijn.

Een heldere positionering draagt bij aan een sterke identiteit en de communicatie hiervan. De positionering en identiteit staan namelijk met elkaar in verbinding. Voor de totstandkoming van een (nieuwe) positionering is, naast een externe analyse, een interne analyse vereist. Mede op basis van de interne kenmerken wordt een passende positionering geformuleerd.

Deze positionering biedt een organisatie niet alleen onderscheidend vermogen. Het onderscheidend vermogen verschaft elke organisatie tevens een sterker identiteit. Zodra de identiteit duidelijk is, is deze eenvoudiger te communiceren. Het imago en de identiteit komen zo dichter bij elkaar te liggen. Consumenten hebben meer binding met organisaties waarvan de identiteit helder is. Ze weten immers met wie ze van doen hebben en wat ze kunnen verwachten. U start toch ook enkel een vriendschap als u de persoon goed kent?