Eric Castricum

Eric is administrateur. Een heel punctuele overigens. Hij ziet erop toe dat alles correct en tijdig verwerkt wordt. Vanuit die hoedanigheid is hij een aanspreekpunt voor velen.