Een nieuw jaar ligt voor ons. Er wordt flink vooruitgekeken, meer dan ooit aan het begin van een nieuw jaar. Diverse media berichten dat 2014 een jaar wordt waarin er nóg meer gaat veranderen. Sommigen spreken zelfs van een kanteljaar. Een jaar waarin veel keuzes gemaakt zullen moeten worden. Voor uzelf en voor uw bedrijf.

Een jaar waarin maatschappelijke stelsels zich zullen moeten aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Waarin politieke partijen zich hervormen en zich opnieuw zullen moeten onderscheiden om te blijven verbinden. Waarin gevestigde namen zullen verdwijnen en nieuwe namen tot recordhoogte zullen pieken. Een jaar waarin we afstand zullen nemen van veel dingen die we doen ‘omdat we ze nu eenmaal zo doen’. Een jaar waarin nieuwe woorden nog meer betekenis krijgen; transmedia, crowd shaped, guilt-free consumption, eco-innovation… Waarin we bewuster worden. En waarin wij, onder invloed van toenemende berichtgeving over privacyschending, ons nog bewuster worden van wat we allemaal online delen.

Kortom, een jaar waarin positioneren een nóg belangrijkere rol zal gaan spelen. Dat treft. Als geen ander weten wij hoe een juiste positionering een fundament legt waarop u een emotionele verbondenheid met uw volggroepen tot stand brengt. Kies een onderscheidend, geloofwaardig en relevant domein dat u op voorsprong zet. Maak uw organisatie klaar voor de toekomst!