Het schrijven van nieuwsberichten; de nieuwe methode!

Om klanten direct aan te spreken, hanteren marketeers steeds vaker nieuwsberichten in plaats van algemene (pers)publicaties. Dit wil niet zeggen dat de massamedia er niet meer toe doen. Zeker voor grote ondernemingen zijn tekstschrijvers nog steeds van groot belang....