DailyBlog

Iason van der Meulen

Hello this is me

Lees verder >

Hebben wij hetzelfde doel voor ogen?

Wellicht herkent u het: “Ja, ik wil vooruit, maar ik krijg de mensen in mijn organisatie niet in beweging.” En wat te denken van de gevleugelde uitspraak ‘regeren is vooruitzien’?! U plaatst een stip aan de horizon. Uw doel. Uw toekomstdroom. En dit deelt u met uw mensen. En dan gaan we vooruit. Toch werkt […]

Lees verder >

Wie zit er nog te wachten op productvoordelen?

Van alles is er teveel. Talloze producten en diensten lijken volledig op elkaar. Uw succes wordt dus ook niet bepaald door het uitdragen van wat uw product allemaal wel niet aan kenmerken en eigenschappen bezit. Een goed product is simpelweg een basisvoorwaarde. Het relevante verschil zit ‘m in hoe het product cq uw organisatie door […]

Lees verder >

Hoeveel kan de consument nog aan?

De laatste jaren is er gezocht naar tal van mogelijkheden om de televisie meer interactief te maken. Sinds een paar jaar bestaat het zogenaamde tweede scherm. Dit heeft het afgelopen tv-seizoen een vlucht genomen. Het tweede scherm is een telefoon of tablet die je tegelijkertijd samen met een tv programma kunt gebruiken. Dit scherm geeft […]

Lees verder >

Luister en laat uw stem spreken…

De komende dagen wordt heel Nederland uitgedaagd om haar stem te betuigen. Welke politieke partij, of meer dan dat… welke politicus ‘liked’ u? Hoewel er met de tv-debatten inhoudelijkheid wordt betracht, blijft de kijker na een veelheid aan vooraf ingestudeerde speeches, oneliners veelal met een (on)bestemd gevoel achter op zijn of haar bank. Wat overblijft? […]

Lees verder >

Hoe schenkt u koffie?

Veel merken en organisaties erkennen het belang van een goede eerste indruk. Aan het bedenken van een pakkende naam, een goed logo en bijpassende huisstijl wordt dan ook de nodige aandacht gegeven. De internetsite en de bedrijfsbrochure worden evenmin vergeten. En dan? Dan stopt het vaak! Want wat men zich meestal niet realiseert, is dat […]

Lees verder >

Positioneren en de social media…

Positioneren gaat over het realiseren van een breinpositie. Dat betekent kortgezegd dat u een domein selecteert en dit eenduidig uitdraagt. Kunnen de social media u daarbij behulpzaam zijn? Nog te veel ondernemers en formulemanagers hebben het beeld dat de social media slechts een podium bieden voor zinloos geklets. Ze doorzien onvoldoende de kansen die geboden […]

Lees verder >

Succes met social media vraagt om een duurzame verbinding

Enkele weken geleden gaf ik Workshops Social Media aan ondernemers binnen de woonsector. Wat direct duidelijk werd is dat ‘binding met klanten’ hun centrale thema is. Begrijpelijk, want het is een belangrijke kwestie, zeker in deze tijd van laagconjunctuur. Als winkelier is het belangrijk een bestaande klant te blijven binden voor een langere periode.

Lees verder >

Gaat u mee naar de Connected Wereld?

Nooit eerder veranderde de wereld om ons heen zo snel als de afgelopen jaren. Organisaties zullen zich aan moeten passen aan die veranderende wereld. Ze kunnen niet meer blijven hangen in het industriële tijdperk. Ze moeten de overstap maken naar de zogenaamde Connected Wereld. Maar wat is voor een wereld?

Lees verder >

Succes vraagt om één belevingswereld

Er wordt nog wel eens gesteld dat tachtig procent van de overlegtijd binnen bedrijven opgaat aan besprekingen over product- en/of dienstverbetering. Vreemd, als je bedenkt dat een goed product of een goede dienst simpelweg tot de basisvoorwaarden behoort. Net zoals flexibiliteit, aandacht voor de klant en service. Stuk voor stuk basisvoorwaarden. Als je niet flexibel […]

Lees verder >