YOUR DAILY
BRAND
ACTIVATORS

Stop met praten. Begin met vragen.

Hoe zorgt u ervoor dat u emotioneel verbonden raakt? Dat u een domein claimt dat anders is dan anderen claimen. Dat een belevingswereld ontstaat die appelleert aan datgene waarnaar klantgroepen (lees: volggroepen) op zoek zijn. De oplossing is ‘positioneren’. Bij positioneren gaat u op zoek naar een uniek domein, dat geloofwaardig, onderscheidend en relevant is. U inventariseert de wensen van huidige en toekomstige klanten. Daarbij vergeet u niet om onder andere maatschappelijke, culturele en conjuncturele ontwikkelingen ‘onder de loep te nemen’. Om u te kunnen onderscheiden, beoordeelt u ook de concurrentiepositie van andere aanbieders. En misschien nog wel het allerbelangrijkste: u beoordeelt uw eigen kernwaarden.

Waar bent u echt goed in, wat maakt uw organisatie tot de uwe, wat heeft er vooral voor gezorgd dat de organisatie zover is gekomen? De antwoorden op deze en andere relevante vragen leiden tot nieuwe inzichten. U komt er achter waar het de komende jaren vooral om te doen is. U benoemt dat in een overall thema en past de organisatie, het dienstbetoon (productontwikkeling) en uw marketingcommunicatie daar nadrukkelijk op aan. Moeilijk? Jazeker. Vooral als u dat vanuit de interne organisatie wilt oppakken. U wordt namelijk belemmerd door de alom bekende bedrijfsblindheid. U hebt in het verleden alleen díe informatie door laten komen die past in uw eigen werkelijkheid. De inschakeling van een externe partij biedt uitkomst. De open blik van de buitenstaander helpt een realistisch beeld neer te zetten. Van daaruit kunt u dan die ene belevingswereld opbouwen die u deelt met uw klanten. Succes vraagt daarom.

Gratis magazine