Binnen een gezin zijn er bepaalde waarden die u belangrijk vindt, waar u naar leeft en hoe u uw kinderen opvoedt. Wilt u dat uw kinderen een hand geven als ze iemand ontmoeten of is een vriendelijk ‘hallo’ voldoende? Gebruikt u de ‘u’ vorm als u mensen aanspreekt, alleen in bepaalde gevallen of nooit? En als er onverwachts iemand op bezoek komt staat de koffie dan altijd klaar?

Een organisatie of merk zou u kunnen vergelijken met een gezin. Hier komen verschillende mensen samen, die gezamenlijk de gewenste waarden moeten uitdragen. Dit is voor werkgevers gewoon een kwestie van ‘opvoeden’. Want als iedereen zijn eigen, persoonlijke waarden toepast op de werkvloer, dan wordt het al snel een rommeltje. En klanten weten vervolgens niet waar ze aan toe zijn. Om dit te kunnen sturen, dient u te weten welke waarden belangrijk zijn voor uw merk. Welke houding, welk gedrag is passend voor uw merk? Om een eenvoudig voorbeeld hierbij te noemen, is dat een formele houding en met ‘u’ spreken richting de klant? Of juist een meer vriendschappelijke houding en het gebruik van ’je’? 

De waarden passend bij uw merk volgen altijd uit uw positionering. Als deze duidelijk is kunt u dit vertalen naar gewenst gedrag, naar werkwaarden. Alles communiceert en de wijze waarop dit gebeurt zegt ook altijd iets over uw merk. Hoe klanten ontvangen worden, hoe de telefoon beantwoord wordt. Of hoe de administratie navraag doet rondom een betaling. Belangrijk hierbij is dat alle medewerkers weten wat passend werkgedrag is. Zodat uw merk door de gehele organisatie gedragen wordt en uw medewerkers ernaar handelen. Een kwestie van opvoeden dus.

Meer weten over de slag van merk- naar werkwaarden? Stuur dan een bericht naar pim@dailyresult.nl.