Verkopen werkt niet meer. Iedereen beschikt nu wel zo’n beetje over een antenne die verkooptechnieken herkent en omzet naar een gevoel van aversie. Anders gezegd; wie een kunstje opvoert wordt hierin herkend en krijgt het deksel op de neus. Maar wat is dan wel de oplossing?

Deze kan gezocht worden in oprechte betrokkenheid, authenticiteit en heuse passie. Het zijn gevoelswaarden die de klant, het bedrijf en de verkoper verbinden. De functienaam ‘verkoper’ zou dan ook snel ingewisseld moeten worden voor ‘verbinder’. Een persoon die een verbinding legt met het gedachtegoed van de organisatie. Die dromen en drijfveren verbindt met concrete producten en diensten. Die denkt vanuit de klant in plaats van de eigen organisatie. Wie wil niet door zo iemand gecoached worden tijdens zijn of haar oriëntatie? Iedereen wil dat toch wel?!

Uw verbinder kan natuurlijk pas aan de slag als u uw eigen domein hebt geformuleerd. Dus, wat is úw gedachtegoed? In welke belevingswereld laat u uw verbinder acteren? Welke tools krijgt deze ter beschikking opdat hij/ zij haar rol echt goed kan vervullen? En zo zijn er nog veel meer vragen te beantwoorden. Genoeg dus om goed over na te denken. Dat noemen wij bij DailyBrand positioneren.

Heeft u een meedenker nodig? Een berichtje naar info@dailybrand.nl is toereikend om een vrijblijvend en bovenal verrassend gesprek op gang te brengen!