YOUR DAILY
BRAND
ACTIVATORS

Minder productiviteit door social media?

Het is nog niet bij alle bedrijven medewerkers toegestaan gebruik te maken van social media tijdens werktijd. Vreemd, maar waar. Diesel heeft nu, als onderdeel van een campagne, een applicatie ontwikkeld waarmee medewerkers hun sociaal leven ‘onzichtbaar’ kunnen onderhouden. Het unieke aan deze applicatie is dat deze de vormgeving heeft van een ‘spreadsheet’ (zie onderstaande afbeelding). Een origineel idee van het kledingmerk dat in mijn ogen niet nodig zou moeten zijn. Wat vindt u?

Geeft u of krijgt u de ruimte om gebruik te maken van social media tijdens werktijd? Gelukkig weet ik dat er al veel bedrijven zijn die het gebruik van social media tijdens werktijd al accepteren, of zelfs aanmoedigen. Deze ondernemers ervaren beslist al de voordelen die het social media gebruik met zich meebrengt.

Zo toont onderzoek aan dat men innovatiever zal zijn door het gebruik van social media. En dit is slechts één van deze voordelen. Met social media heeft u intensiever contact met zakelijke relaties. Daaruit voort vloeien creatieve ideeën. Het tweede voordeel is dat medewerkers loyaler zijn naar de werkgever. Het meest interessante voordeel, voor u als medewerker of als werkgever, is de stijging van de productiviteit. U kunt het vergelijken met een ‘uitstapje’ op het werk. Het halen van koffie, het roken van een sigaret, et cetera. U staakt daarmee uw huidige werkzaamheden, als u enkele minuten later de werkzaamheden weer oppakt is uw concentratievermogen verdubbeld.

Social media past daarmee ook heel goed in het gedachtegoed van ‘het nieuwe werken’. Het systeem waarbij een balans wordt gevonden tussen het geven en nemen van de werktijd. De werkgever geeft medewerkers ruimte om privé zaken af te handelen tijdens werktijd, wat vaak praktisch is vanwege openingstijden. En medewerkers controleren in privé tijd de zakelijke e-mail. Aansluitend op dit artikel, zal ik mijn volgende post wijten aan ‘het nieuwe werken’. Maar eerst ben ik benieuwd naar uw bevindingen. In hoeverre is het gebruik van social media al bij u een manier om de productiviteit te vergroten?

Screenshot van 'Excelbook' de Facebook applicatie van Diesel.

Gratis magazine