Iedere sector kent sterke merken. Merken die snel een verbinding maken met een bepaald product of bepaalde dienst. Onze gedachten gaan al vlot uit naar IKEA, als we het hebben over ‘betaalbaar design’. Bij het thema ‘familieplezier’ komt McDonald’s al gauw om de hoek kijken. En wie zin heeft in ‘avontuur’, die komt uit bij Red Bull. Stuk voor stuk sterke merken. Waarin schuilt ‘m de kracht van een sterk merk? Hoe bereiken we daadwerkelijk de positie van een sterk merk?
Alleen dan zal het label een sterk merk worden als afnemers bij het merk een relevante beleving ervaren. Het product of de dienst krijgt daardoor een extra waarde. Ieder merk kan daarin slagen door te positioneren. De toegevoegde waarde leidt ertoe dat de consument een voorkeur krijgt voor het aangeboden product of de dienst. Deze aanvullende waarde kan zich bevinden in bijvoorbeeld een bepaalde associatie, exclusiviteit en/of sociale status. Wat het ook wordt; als merk dient u deze vervolgens te borgen. Gaat deze waarde namelijk verloren, dan verliest het de voorkeurspositie. Aansluitend zal de consument zijn voorkeur voor het merk verliezen.
Een sterk merk heeft niet alleen betekenis voor de koper, maar ook voor diens omgeving. Zo kijken we bewust of onbewust anders naar mensen met merkkleding. Dit toont een onderzoek aan van Nelissen en Meijers van de Universiteit van Tilburg. Hetzelfde product wordt als beter beoordeeld zodra dit een logo van een sterk merk bevat. Nelissen en Meijers concludeert zelfs dat het dragen van merkkleding bij een sollicitatie leidt tot 9% meer salaris. Een sterk merk heeft een bepaalde breinpositie geclaimd waardoor we ons anders gedragen. De kracht van een sterk merk zit ‘m daadwerkelijk in de positionering en niet in het product zelf. Meer weten? Kijk dan op www.dailybrand.nl