YOUR DAILY
BRAND
ACTIVATORS
activate your brand

Marketing of Brand Activation?

Bestaat er eigenlijk wel een verschil tussen marketing en brand activation? Moet marketing sowieso niet het koopproces beïnvloeden, en is dat ook niet waar brand activation voor staat?! Het antwoord is ‘ja’. Van beide wordt verwacht dat zij invloed uitoefenen op het koopproces, de customer journey. Bij brand activation ligt hier echter nadrukkelijk de focus op, terwijl het werkterrein van de marketing beduidend breder is, met veel minder scherpe grenzen.

Omdat mensen steeds meer afstand nemen van reclame, en deze vorm van informeren steeds minder effectief wordt, neemt het belang van brand activation toe. Bewijslast is doorslaggevend geworden; ervaringen zorgen voor overtuiging. Dat is precies waar brand activation zich op richt. De definitie van brand activation; het naadloos integreren van geselecteerde communicatiemiddelen in een creatief platform om stakeholders te activeren. Daarbij gaat het om interesseren, ervaren en loyaliteit. Ieder te ontwikkelen programma zal aan elk van deze drie onderdelen afzonderlijk aandacht moeten besteden.

Brand activation kent een logische opbouw. Het begint met een groots idee. Een fundament van waaruit de communicatie wordt opgebouwd. Het wordt ook wel het creatieve platform genoemd. Van daaruit wordt een activiteit of worden zelfs meerdere activiteiten ontwikkeld die het bewijs van de claim leveren. Deze activiteiten worden doorgaans via meerdere communicatietools/-media uitgedragen. De basis wordt vaak gevormd door een speciale site, van waaruit diverse lijnen lopen (en vice versa). Via verschillende on- en offline line media (van e-mailbericht tot talloze online inspanningen) wordt de interactie met de stakeholders gestimuleerd. Zoals al eerder genoemd geschiedt dit op drie onderdelen; interesseren, ervaren en loyaliteit. Alles staat in het teken van het leveren van het bewijs voor de merkbelofte, met interactie als vehikel.

Toe aan succesvolle brand activation? Laat u vrijblijvend inspireren door Your DailyBrand Activators. Stuur een e-mail naar info@dailybrand.nl of bel met 073 6101044.

Gratis magazine