De consument heeft nog nooit zoveel te kiezen gehad. Zij heeft de laatste jaren meer keuze en minder tijd gekregen. Het gevolg is dat men steeds meer reclameboodschappen is gaan negeren. Eénrichtingsmarketing heeft daardoor steeds minder effect. Het wordt dus steeds moeilijker om de aandacht van de consument te krijgen. Deze aandacht wordt uitsluitend nog verkregen indien uw merk werkelijk opvalt. Opvallen wil zeggen; anders zijn. Uw merk onderscheiden van de rest!

Contactmomenten met de klant zijn essentieel, dat weet iedereen. Tijdens deze (zeldzame) momenten zal de consument uw merk werkelijk ervaren. Het imago wordt hier opgebouwd. Opgedane ervaringen zal de communicatie rondom uw merk versterken, verzwakken of zelfs helemaal ontkrachten. Uw merk is namelijk niet wat ú over uw merk zegt, maar wat de consument van uw merk vindt en erover zegt.

Organisaties zetten steeds vaker brand activation in om contactmomenten te creëren. Brand activation laat consumenten interactie hebben met uw merk door middel van amusement. Een goed voorbeeld van brand activation is de Unox nieuwjaarsduik. Door het hele land organiseert Unox nieuwjaarsduiken. Een inmiddels ware Nederlandse traditie om het jaar goed mee van start te gaan. De bekendste nieuwjaarsduik is die in Scheveningen, waaraan elk jaar bijna 10.000 mensen meedoen. Iedereen die meedoet, ontvangt van Unox een Unox-muts, handschoenen, een herinneringsvaantje en een blik erwtensoep. Unox vestigt op deze wijze de aandacht van haar klanten en prospects op zich, zonder opdringerig te zijn.

Brand activation biedt een merk de ultieme gelegenheid om haar positionering en haar merkwaarden te communiceren. Hierdoor kan de gewenste breinpositie bij de consument worden geclaimd. Door de consument te vermaken zal zij meer sympathie voor het merk hebben en vooral meer betrokkenheid ervaren. Wel dient er een duidelijke en vooral logische koppeling aanwezig te zijn met het merk. Dit is een vereiste! In de onderstaande video treft u een indrukwekkend voorbeeld aan van National Geographic. Zij laten met behulp van Augmented Reality winkelend publiek de merkbeleving ervaren.