Toegegeven, het aantal ondernemers dat de laatste jaren zelf geïnvesteerd heeft in hun salesforce, is op één hand te tellen. Sterker nog; het commercieel management van veel bedrijven weet zich in deze periode dieper in te graven dan ooit en bleek voor de buitenwereld nauwelijks aanspreekbaar. Degenen die wel het gesprek hierover zijn aangegaan, werden verrast door een nieuw platform: ROC Business. Een bundeling van partijen die een commercieel team structureel naar een hoger niveau brengt … en ze nemen de financiering hiervoor ook nog mee.

ROC Business is een unieke alliantie die momenteel bestaat uit het ROC Eindhoven, ROC Zeeland, het Koning Willem I College, DailyBrand en DailyResult. Met een set van complementaire expertisegebieden als training, opleiding, consultancy en marketing kan vrijwel op elke vraag uit een bedrijf of organisatie een antwoord gegeven worden. De hoofdreden dat deze groep elkaar gevonden heeft, vindt z’n oorsprong in het gegeven dat bedrijven geen opleidingen zoeken maar oplossingen die gericht zijn op concreet resultaat.

De werkwijze van ROC Business is net zo eenvoudig als effectief: de bedrijfsambities worden vertaald naar een ondersteuningstraject waarmee de medewerkers de kans hebben deze maximaal te gaan verwezenlijken. Daarin worden alle relevante factoren voor succes meegenomen: de manier van werken, de performance van mensen, het onderscheidend vermogen van het bedrijf en de tools waarmee de mensen dit kunnen overdragen aan klanten. Deze oplossing wordt vervolgens geïmplanteerd in een ROC-opleiding. Afhankelijk van het aantal ingeschreven deelnemers ontvangt de opdrachtgever een bruto subsidie van € 2.750, – per loopjaar van het traject. Dat loopt dus al snel flink op naar gelang het aantal teamleden. De opdrachtgever bouwt met deze inkomende subsidiegelden een potje op, waarmee het gehele maatwerktraject betaald kan worden! In veruit de meeste gevallen lukt de uitvoering zelfs zonder dat de opdrachtgever ook maar één euro dient bij te leggen. Ongelofelijk, maar waar!

Het prettige aan deze constructie is dat de opdrachtgever vooraf groen licht krijgt voor deze loongerelateerde subsidie. Mochten er mensen tijdens het proces uitvallen, of in het slechtste scenario het hele traject stoppen, dan hoeft de genoten subsidie niet terugbetaald te worden.

[youtube sq2z9Hou_Co nolink]

Méér weten of een vrijblijvende afspraak: www.rocbusiness.nl