YOUR DAILY
BRAND
ACTIVATORS

Kleur is emotie!

Over kleur hebben we allemaal wel een mening. We kiezen de kleuren van onze kleding, onze inrichting of auto weloverwogen. Kleuren geven ons ook informatie, aardbeien worden rood als ze rijp genoeg zijn om op te eten. En bij een rood stoplicht, stop je. Kleur heeft echter nog meer kanten. Het heeft effect op onze stemming en beïnvloedt onze prestaties. De effecten van kleur vinden plaats op een onbewust niveau. Niemand kan exact vertellen waarom een bepaalde kleur mooi is of niet. Met taal kunnen we hooguit aangeven welke associaties of gevoelens kleuren oproepen.

Als we kijken naar sterke emoties zoals liefde en woede dan is rood voor veel mensen een passende kleur. Rood past dus goed bij spannende concepten, maar minder bij emotioneel geladen concepten. Bij positieve, emotionele en persoonlijke emoties als vriendschap, trots en blijheid zien we vooral geel en oranje als passende kleuren. Daarnaast wordt geel ook als goedkoop ervaren (zeker in combinatie met oranje en wit).

Bij negatieve, persoonlijke emoties als vijandschap, angst en haat is zwart een passende kleur voor velen. Grijs associeert zich met verdriet, ziekte en ouderdom, maar ook met technologie. Verrassend is dat vooral vrouwen technologie koppelen aan grijs. Mannen ervaren technologie vooral als blauw.

Blauw is de favoriete kleur van veel mensen. Het is een rustige, neutrale kleur en maakt weinig tegenstrijdige gevoelens los. Groen is duidelijk minder favoriet. Maar de combinatie blauw / groen is voor velen weer een prettige associatie. Mensen associëren deze twee kleuren tezamen met betrouwbaarheid, voorspoed en evenwichtigheid. De combinatie is dus vooral te vinden bij begrippen die positief maar als weinig emotioneel te omschrijven zijn.

Opmerkelijk is dat naarmate mensen ouder worden, de kleuren die ze associëren met bepaalde emoties minder sterk naar voren komen. Jonge mensen denken bijvoorbeeld verreweg allemaal direct aan rood als ze denken aan liefde. Naarmate je ouder wordt is rood nog steeds de meest genoemde kleur bij liefde, maar ook talloze andere kleuren worden er dan mee geassocieerd. En geel en oranje is bij jongeren vaak de eerste associatie bij vriendschap. Bij ouder worden neemt de voorkeur voor geel en oranje af en neemt die voor blauw en groen toe.

We kiezen nooit zomaar een kleur, er zit altijd een emotie achter. De gele jas die je draagt, de rode auto die je rijdt of het blauwe logo dat groot op je bedrijfspand staat. (On)bewust vertel je hiermee een verhaal. Bij het ontwikkelen van een logo en huisstijl doe je er dus goed aan rekening te houden met alle bewuste én onbewuste associaties die een kleur met zich meebrengt. Kleur is namelijk het visitekaartje waarmee je een eerste indruk maakt. En zoals bekend kan je maar één keer een goede eerste indruk maken.

Bronvermelding: Willem Visser

Gratis magazine