Waar het in het verleden veelal ging om naamsbekendheid, daar stellen we tegenwoordig naamsbevinding centraal. Wat voelt, ervaart en vindt men zodra de naam van uw organisatie en/of merk ‘in beeld’ komt? En zeker zo belangrijk; kan men zich eigenlijk wel met u identificeren? Vertegenwoordigt u de waarden waar uw huidige en toekomstige klant aan hechten?

Maar wie is die dan die klant? We kunnen namelijk al langere tijd niet meer spreken over dé klant. Want ieder persoon heeft eigen verwachtingen, dromen en drijfveren. U zult dus uw over-all waarden (positionering) moeten vertalen naar individuele personen. Daarmee komen we uit bij gepersonaliseerde marketing. Dit betreft marketing die zich richt op specifieke producten en diensten voor de individuele klant. Een goed beheer van data is daarbij essentieel. U zult bij moeten houden wie uw klant is, in welke levensfase deze zich bevindt, wat diens koopgedrag is, wat hij of zij werkelijk belangrijk vindt bij de producten en diensten die u aanbiedt, waarom deze sowieso naar u komt cq uw merk aanschaft, et cetera.

Uw organisatie en/of merk zal betekenis moet hebben en houden. Zal een positieve invloed uit moeten oefenen op het welzijn van de klant. De klant zal zich erin moeten herkennen, want anders zal hij u(w merk) de rug toekeren. Het begint allemaal met de vraag; wat bindt onze klant aan ons en vice versa? Het antwoord op deze en aanverwante belangrijke vragen vindt u tijdens de uitrol van een doordacht positioneringsproces! Meer hierover weten? Stuur dan een mail naar info@dailybrand.nl