De afgelopen jaren ging het in de marketing- en communicatiesector steeds maar weer over ‘beleving’. Hoe ook een dienst of product moest worden vermarkt, een vast onderdeel diende de beleving te zijn. Doel daarvan was toegevoegde waarde te leveren door een gebeurtenis die leidt tot een zeker vermaak. ‘Beleving’ verdient echter inmiddels opvolging. Niet alleen een verandering, maar een flinke verbetering. Want beleving alleen is niet meer toereikend. Er valt al zat om iedereen heen te beleven. Prikkels genoeg. Maar bijna allemaal wel heel vlak en vluchtig.

Beleving gaat over een zekere emotie, al dan niet overgedragen via een vorm van entertainment, op de locatie waar u zich op dat moment bevindt. Dit betreft doorgaans een korte periode. De tijd is nu daar om iets veel groters na te streven; het creëren van blijvende herinneringen! Dat betekent dat hetgeen u doet veel indringender dient te zijn. Dat vraagt om echte impact. Het zal ook werkelijk heel onderscheidend moeten zijn. En het zal een grootsheid in zich moeten hebben die werkelijk in het geheugen gegrift zal komen te staan.

De lat ligt dus vanaf nu veel hoger. Wie blijvende herinneringen weet te creëren, die maakt voortaan het echte verschil. Nu, morgen en over enkele jaren. Het einde van het ‘belevingstijdperk’ is daar. Leve de nieuwe, betere ideeën. Let’s create memories!