De langdurige zorg ziet er over een aantal jaren fundamenteel anders uit, als gevolg van een andere visie op de positie van de cliënt en de aan hem of haar te verlenen zorg. De cliënten en/of hun directe omgeving nemen meer eigen regie en verantwoordelijkheid om de ondersteuning die zij nodig hebben, waaronder zorg, in te vullen. De zorgorganisaties zullen zich veel meer dan nu het geval is richten op preventie en signaleren en op het mobiliseren van andere, vaak niet professionele, netwerken. Het zijn zomaar een paar flinke veranderingen. Maar hier houdt het niet mee op.

Zorginstellingen staan voor belangrijke keuzen om hun opstelling opnieuw te bepalen. De opstelling kan per wijk/buurt verschillen en krijgt vrijwel altijd in samenwerking met andere organisaties vorm. Zo ontstaan nieuwe informele, niet vrijblijvende netwerken. Naast de innovatie van zorg- en dienstverleningsarrangementen noemen bestuurders drie essentiële, randvoorwaardelijke innovatiedomeinen: digitale transformatie, personeelsbeleid en vastgoed. We kunnen dus wel stellen dat ‘het rad van verandering’ binnen de zorg sneller draait dan ooit. Tijd dus om opnieuw de focus te bepalen, managers te coachen en teamleden opnieuw op te leiden.

ROC Business biedt zorginstellingen de ondersteuning waar zij meer dan ooit behoefte aan hebben. En… nog kostenneutraal ook. Werkelijk waar! Hoe dat precies zit? ROC Business is een samenwerkingsverband tussen ROC, DailyResult en DailyBrand. Samen pakken zij het gehele proces van positioneren, coachen en opleiden aan. Deze aanpak past binnen de subsidiemogelijkheid die de overheid aanreikt. Door geautoriseerde inhouding op sociale lasten worden de kosten van ROC Business gedekt. Veranderen is dus niet alleen noodzaak, maar kan nu dus ook nog eens kostenneutraal.

Wilt u meer weten over de aanpak van ROC Business? Ga dan naar www.rocbusiness.nl of stuur een bericht naar pim@rocbusiness.nl