YOUR DAILY
BRAND
ACTIVATORS

Geen strategie, geen toekomst!

Geen organisatie, onderneming of merk kan zonder marketingstrategie. Met een goede marketingstrategie geeft u richting aan uw toekomst. Zonder een marketingstrategie en marketingdoelen hebt u in feite geen koers. Ambities, doelstellingen en marketingstrategie zijn volledig met elkaar verbonden. In de marketingstrategie stelt u vast wat deze doelstellingen zijn. Maar natuurlijk ook hoe u deze gaat realiseren. Uw ambities liggen in het verlengde van de marketingstrategie. Waar wilt u nu precies met uw organisatie/onderneming/merk over enkele jaren staan?

Niet willen, maar moeten!
De economische vooruitzichten voor de komende jaren zijn gematigd. Het consumentenvertrouwen herstelt weliswaar enigszins, maar is in absolute zin nog steeds negatief. Er wordt dan ook gerekend op een kleine stijging van de particuliere consumptie. De economie valt weg als motor van de marktgroei. Niet de markt maat dus nog langer het verschil, maar de strategie van de organisatie. Door het ontwikkelen van een heldere strategie kan een antwoord geformuleerd worden op de uitdagingen van zowel de economie (geringe groei, verdringingsmarkt) als de veranderende markt (langlopende of zelfs structurele trends).

Een geheel de oplossing
De reden dat veel marketingstrategieën falen, is dat ze geen deel uitmaken van een groter geheel. Ze zijn niet aangesloten op een overkoepelende marketingstrategie. Een overkoepellende marketingstrategie.. Een overkoepellende strategie zorgt ervoor dat je weet welke tactieken werken voor je organisatie/onderneming/merk en zorgt ervoor dat beoogde resultaten afgedwongen worden. DailyBrand, positioneringsbureau te ’s-Hertogenbosch, combineert positionering en marketingstrategie tot één geheel. Het resultaat is een uniek domein, waaraan alle beslissingen op het terrein van marketing en communicatie getoets kunnen worden!

Gratis magazine