YOUR DAILY
BRAND
ACTIVATORS

De consument als marketeer…

Consumenten word-of-mounthVoor marketeers is er de laatste jaren veel veranderd. Niet alleen de manier waarop reclame gemaakt wordt, maar zeker ook de mate van invloed en het gedrag van de consument. De populariteit van social media heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld.

De tijd dat marketeers consumenten iets op de mouw speldden is al lang voorbij. Consumenten bezitten met de komst van het internet enorm veel kennis, zij laten zich dan ook niet snel iets wijs maken. Om het vertrouwen van de consument te winnen, dient de boodschap geloofwaardig te zijn. Tegenwoordig is het dus ondoenlijk om de consument te misleiden. Wie dit toch wil proberen, loopt terecht het risico dat de campagne een flop wordt. Social media geven consumenten namelijk een podium. Een podium voor een immens groot publiek. Het bereik is daardoor enorm, evenals de gevolgen.

Met de komst van social media zijn de consumenten meer dan ooit met elkaar verbonden. Zij delen maar al te graag hun visie, kennis en ervaringen. Talloze gebruikerservaringen van allerlei producten en diensten vallen er te lezen. Omdat een fors aantal van deze beoordelingen afkomstig is van onafhankelijke consumenten, hecht men hier zeer veel waarde aan. Het is dus niet vreemd dat consumenten eerst het internet raadplegen tijdens de oriëntenatiefase. Deze oriëntatiefase is bepalend voor het besluit om over te gaan tot aankoop. De kans dat een misleidende reclame door de mand valt is door deze omgeving aanzienlijk. Het is dus zaak om een geloofwaardige boodschap te communiceren en tevens ambassadeurs te creëren die uw product of dienst aanbevelen.

Met deze nieuwe communicatievorm neemt de consument deels de rol van de marketeer over. Het gevolg is dat de consument verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van de communicatie over een product of dienst. Aan marketeers is het de taak om in te spelen op deze nieuwe ontwikkelingen. De toename van de participatie van de consument is een logisch gevolg. Zo maakte Microsoft bijvoorbeeld handig gebruik van crowdsourcing voor de ontwikkeling van Windows 7. Marketeers zijn dus een groot deel van hun macht verloren aan de consument, wat eigenlijk alleen maar de authenticiteit van de boodschap ten goede komt. Een prima ontwikkeling dus!

Gratis magazine