Het uitbesteden van werkzaamheden aan een ongespecificeerde groep vrijwilligers, zo wordt de term crowdsourcing vaak omschreven. Voor velen is deze term nieuw. De term bestaat echter al een jaar of vijf. In 2006 werd crowdsourcing voor het eerst toegepast. In dit artikel willen we de term voor iedereen kort en helder omschrijven. De video kan worden bekeken indien u meer verdieping wilt.

Er zijn twee factoren die enorm belangrijk zijn geweest voor het ontstaan van crowdsourcing. Waarschijnlijk de belangrijkste is de ontwikkeling op het internet. Het internet maakt het mogelijk om op betrekkelijk eenvoudige wijze mensen bij elkaar te brengen. Al jaren zijn mensen actief op weblogs, fora en chatrooms. De laatste jaren zijn hier vele media aan toegevoegd. Gebruikers delen van alles online, dit heeft geleid tot een enorme hoeveelheid content. Content die voor iedereen toegankelijk is. Zodoende is bijna alles is te vinden op het internet. Dat heeft als gevolg dat men veel meer kennis tot diens beschikking heeft dan ooit tevoren.

De consument veranderd. Dit is de tweede factor die belangrijk is geweest voor het ontstaan van crowdsourcing. Consumenten willen niet meer top down benaderd worden, zij willen een dialoog. De consument anno nu wil participeren, actief deelnemen aan een bedrijfsproces. Tevens willen zij serieus genomen worden en eisen dat er naar hen geluisterd wordt. Deze ontwikkeling biedt voor elke organisatie diverse kansen. Crowdsourcing is er hier één van.

Met crowdsourcing gaat een organisatie het publiek om hulp vragen bij één van hun bedrijfsprocessen, zoals bijvoorbeeld productontwikkeling. Normaliter doet een bedrijf eerst marktonderzoek, vervolgens ontwikkeld zij een product op basis van het rapport dat is opgesteld. In de praktijk blijkt dat bedrijven veelal geen goed beeld hebben op wat de consument nu echt wil. Vanwege deze verwarring ontstaan producten die niet voldoende aansluiten op de vraag van de consument. Crowdsourcing voorkomt een dergelijke misvatting. Door een specifieke vraag of probleemstelling neer te leggen bij de consument zelf, zullen zij zelf met een passende oplossing komen die honderd procent aansluit op de wensen van diezelfde consument. Uit de praktijk blijkt dat de ‘crowd’ heel goed in staat is om een dergelijke oplossing te bedenken. Gespecialiseerd personeel is niet langer noodzakelijk. De ‘crowd’ heeft namelijk meer dan voldoende kennis tot haar beschikking. Wel is het belangrijk dat de organisatie de touwtjes in handen houdt. Deze werkwijze maakt de consument een soort van partner.

De samenwerking tussen de aanbieders en de klant kent nog vele andere voordelen. Zo krijgt de organisatie met crowdsourcing een perfect inzicht in de wensen van de klant. Daarnaast ervaren klanten meer binding met uw merk of organisatie. Met als gevolg dat loyaliteit wordt verhoogd. Een ander bijkomend voordeel is, dat het zelfs geld kan besparen doordat een bepaald bedrijfsproces wordt uitbesteed aan vrijwilligers. De consument zal vaker positief over uw merk, diensten en/of producten communiceren indien zij meer betrokkenheid ervaart. Dit is essentieel gezien een belangrijk deel van de marketingcommunicatie tegenwoordig afkomstig is van de consument. Crowdsourcing wordt al regelmatig ingezet en ook ik de toekomst zal men steeds vaker gecrowdsourcde projecten herkennen.

In de onderstaande video ziet u onder andere wat de rol van sociale media zijn bij crowdsourcing. Tevens komen diverse mogelijkheden aan het licht met behulp van van drie verschillende praktijkvoorbeelden.