YOUR DAILY
BRAND
ACTIVATORS

Brand Analysis

Wat is de huidige situatie van jouw merk en waar liggen de kansen voor de toekomst?
TS23-DAILYBRAND-4543-31-min

De juiste route, de juiste keuzes

De juiste keuzes op het terrein van marketingcommunicatie beginnen met ‘feeling’. Feeling met, en inzicht in, culturele, maatschappelijke en conjuncturele ontwikkelingen. En feeling met medewerkers en klanten. Voelen en weten wat er speelt… Dit alles vraagt om brand analysis. Zonder een goede analyse heeft het geen zin om volgende stappen te zetten. Want waar moet je nu eigenlijk allemaal rekening mee houden? Wat is er bij jouw stakeholders en de sector gaande? Welke culturele, maatschappelijke en conjuncturele ontwikkelingen zijn van belang? Hoe wordt het merk ervaren door (oud) klanten en prospects? Waar houdt de concurrentie zich mee bezig? Het is ook van belang dat ervaringen en inzichten van medewerkers worden verzameld. Waarvan denken of weten zij dat er kansen liggen? En welke punten waarderen medewerkers het meeste? Inzicht is evident. Kom erachter hoe je dit grondig aanpakt: DailyBrand kent de ideale inventarisatie!
Krijg inzicht in
de huidige beleving
van jouw merk
Als je de positie van jouw merk verder wilt optimaliseren dan is het van belang om goed te weten wat er speelt. Brand analysis helpt je de juiste keuze te maken, de ideale positie te bepalen en koers te houden. Brand analysis is dus een belangrijk hulpmiddel voor jouw bedrijfsvoering.
Afspraak maken
brand-analysis-02-min
brand-analysis-03-min

Analyse

De brand analysis zorgt voor noodzakelijke inzichten in de huidige situatie van jouw merk, de voornaamste omgevingsfactoren en hoe het merk ervaren wordt. Het geeft bovendien inzicht in de belangrijkste kansen en mogelijkheden van het merk.
TS23-DAILYBRAND-4497-27-min-1
brand-analysis-06-min-scaled

Interne analyse

In het marketingproces omvat de interne analyse het beoordelen van de interne bedrijfsfactoren die de prestaties beïnvloeden. Dit gaat over het evalueren van de middelen en capaciteiten, zoals productportefeuille, operationele efficiëntie, personeelskwaliteiten, en technologische infrastructuur. De analyse helpt bij het identificeren van sterke en zwakke punten en geeft inzicht in de unieke voordelen en beperkingen van het bedrijf, waardoor uiteindelijk de strategische beslissingen beter kunnen worden afgestemd op interne mogelijkheden en middelen, en bijdraagt aan een effectieve marktpositie.
Maak een afspraak

Externe analyse

De externe analyse omvat het onderzoeken van factoren buiten het bedrijf die van invloed zijn op het succes. Dit omvat onder andere het analyseren van de markttrends, de concurrentie (zie onderdeel concurrentieanalyse), economische omstandigheden, technologische ontwikkelingen, en sociaal-culturele invloeden. Methoden zoals SWOT-analyse, PESTLE-analyse en concurrentieanalyse worden gebruikt om kansen en bedreigingen te identificeren. Deze inzichten helpen bij het formuleren van strategieën die inspelen op de externe omgeving, waardoor bedrijven beter kunnen anticiperen op veranderingen en hun concurrentievoordeel kunnen versterken.
Maak een afspraak

Concurrentie analyse

Binnen het marketingproces verloopt de concurrentieanalyse door het systematisch verzamelen en evalueren van informatie over concurrenten en mogelijke nieuwe toetreders tot de markt. Dit omvat het identificeren van directe en indirecte concurrenten, analyseren van hun sterke en zwakke punten, marktaandeel, prijsstrategieën, productaanbod, en marketingtactieken. Door gebruik te maken van tools en benchmarking, ontstaat inzicht in de concurrentiedynamiek. Deze analyse helpt bij het formuleren van effectieve strategieën om concurrentievoordeel te behalen en marktkansen te benutten, waardoor bedrijven beter gepositioneerd zijn in de markt.
Maak een afspraak

Sector analyse

De sector-analyse geschiedt door het systematisch onderzoeken van de bedrijfstak waarin een organisatie opereert. Dit omvat het analyseren van groeipatronen, concurrentiestructuur, regelgeving, internationale ontwikkelingen rondom de sector (buitenlandse successtories e.d.). De sector-analyse helpt ons bij het identificeren van kansen en bedreigingen, het evalueren van de aantrekkelijkheid van de markt, en opdat we kunnen komen tot strategieën om langdurig concurrerend te blijven. Dit proces is cruciaal voor strategische planning en besluitvorming.
Maak een afspraak
Al de verkregen informatie levert waardevolle inzichten op. Door een grondige analyse ontstaat er een duidelijk beeld van de huidige situatie en zie je ook stippen aan de horizon verschijnen waar het merk zich mogelijk in kan onderscheiden, waar de kansen voor de toekomst liggen. De brand analysis levert dus uiterst belangrijke informatie op over de huidige situatie van de organisatie of het merk en ook in het gedrag van de betrokkenen. De brand analyse geeft veel inzicht, maar geeft nog geen kant en klare uitkomst. Daarvoor is méér nodig, waaronder de onderdelen die behoren tot de brand identity.
Brand Identity

Ontvang nu het
inspiratiemagazine
Activate!

Vraag nu kosteloos de laatste editie van het magazine Activate aan, DailyBrands’ inspiratiemagazine voor iedereen die geïnteresseerd is in positionering, marketingcommunicatie, branding en/of employer branding. Laat je in beweging zetten door boeiende tests, cases en achtergrondinformatie.