Kleur doet veel meer dan je denkt!

Wist je dat je onbewust flink beïnvloed wordt door de kleuren om je heen? Niet alleen hebben we allemaal een persoonlijke voorkeur in kleuren, ook je humeur, houding, productiviteit en zelfs je spijsvertering kunnen worden beïnvloed worden door een kleur.

Kleuren spelen een grote rol in het gevoel dat we ergens bij krijgen. Deze kleurassociaties worden onder andere gevormd door cultuur, mode, ervaring, persoonlijke voorkeur en kleurbeleving. Het menselijk geheugen is vatbaar voor visuele prikkels en daar is kleur er een van. 

Wit: 
Maagdelijk, puur, eenvoudig, open, zuiver, schoon, jeugd maar ook steriel, klinisch, leeg (in Oosterse culturen de kleur van de dood, rouw).

Zwart: 
Dood, rouw, boos, verdriet, droevig maar ook sterk, krachtig, dui delijk, elegant, stijl, klasse, techniek. 

Rood: 
Passie, liefde, opwinding, snelheid, kracht, hitte maar ook agressie, gevaar, bloed, geweld.

Geel: 
Optimisme, vreugde, blijdschap zomer (zon) maar ook jaloezie, haat, bedrog, ziekte.

Blauw:  
Rust, kalmte, vrede, vertrouwen, orde, regelmaat maar ook koude, kille technologie, onderdrukking. 

Groen:  
Natuur, milieu, geluk, gezondheid, jeugd, vernieuwing maar ook pech, afgunst, onervarenheid, jaloezie, nijd.

Bruin: 
Aards, betrouwbaar, stabiel, eenvoud maar ook onrustig, ongedefinieerd.

Paars:  
Spiritueel, mysterieus, wijsheid maar ook arrogantie, ruwheid, wreedheid (soms rouw).

Grijs: 
Wijsheid, ervaring, betrouwbaar, bescheiden, volwassen (soms ouderdom) maar ook saai, oud, verdriet.

Kleur zorgt voor sfeer en heeft een bepaald effect. Als je gebruik maakt van kleur, is het verstandig rekening te houden met het effect, de symboliek en de associaties die deze kleur oproept. Vooral grafisch vormgevers, zoals die binnen DailyBrand, weten kleur op de juiste momenten binnen vastgestelde doelstellingen te benutten. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een logo of website. Doe er ook je voordeel mee. Beken kleur!

Door: Ingrid Vogels

Hoe informeel mag u zijn?

Tegenwoordig is door u op tal van manieren contact te onderhouden met uw opdrachtgever. Telefonisch, per  e-mail, op social media of via een persoonlijk bezoekje. Vaak hebben meerdere mensen binnen een organisatie contact met dezelfde klant. U kunt iedere medewerker zien als een visitekaartje van de organisatie of het merk. En hoe diegene omgaat met de klant, zegt iets over uw merk én over hoe de klant uw merk ervaart.

Steeds vaker hebben we op een digitale manier contact met klanten, veel zaken worden per e-mail afgehandeld. Als je meerdere malen per dag met elkaar mailt, schiet een nette aanhef en passende afsluiting van de e-mail er wellicht bij in. Of wordt er even snel een WhatsApp-bericht verstuurd.

Weet u eigenlijk wel hoe iedereen met de opdrachtgever communiceert? Hoe dienen medewerkers hiermee om te gaan? Zijn er regels voor de tone-of-voice? Om een voorbeeld te geven, spreekt u klanten aan met ‘u’ en kiest u sowieso een formele benadering? Of spreekt u ze aan met ‘je’ en is een meer informele benadering gewenst? En wat betekent informeel dan precies? Want wat de een informeel vindt, ervaart de ander wellicht nog als stijfjes.

Vaak gebruiken medewerkers hun persoonlijke voorkeur of stijl in de communicatie richting de klant. Dit hoeft niet per se verkeerd te zijn, want als je dicht bij jezelf blijft dan komt een boodschap authentiek en oprecht over. Maar… past deze stijl ook bij het merk? Goed afgestemde contactmomenten richting de klant worden als prettig ervaren. Bovendien schept het een duidelijk beeld van uw organisatie of merk.

Het is dus goed om u bewust te zijn van alle momenten van klantcontact en hiervoor eenduidige regels op te stellen. Houd er te allen tijde rekening mee wat u als merk wilt uitstralen én of dit ook aansluit bij de klant. Laat het niet aan het toeval over. Maar stel uzelf de vraag, hoe informeel mag het zijn?

Door: Sandy Bax