Wie is uw merk?

Zoals u wellicht weet, wordt uw merkbeleving bepaald aan de hand van contactmomenten. Momenten waarbij de klant of prospect in contact komt met het merk of de onderneming/organisatie. Medewerkers die hierbij betrokken zijn, hebben dan ook een enorme verantwoordelijkheid. Zij representeren voor een aanzienlijk gedeelte het merk. Voor de merkbeleving zijn deze contactmomenten cruciaal. Zoals men het contact ervaart, zo zal de merkbeleving worden beïnvloed. Vandaar dat de positionering helder en eenduidig naar iedere medewerker gecommuniceerd dient te worden.Lees verder >

Door: jody

Stop met praten. Begin met vragen.

Hoe zorgt u ervoor dat u emotioneel verbonden raakt? Dat u een domein claimt dat anders is dan anderen claimen. Dat een belevingswereld ontstaat die appelleert aan datgene waarnaar klantgroepen (lees: volggroepen) op zoek zijn. De oplossing is ‘positioneren’. Bij positioneren gaat u op zoek naar een uniek domein, dat geloofwaardig, onderscheidend en relevant is. U inventariseert de wensen van huidige en toekomstige klanten. Lees verder >

Door: jody

Succes vraagt om één belevingswereld

Er wordt nog wel eens gesteld dat tachtig procent van de overlegtijd binnen bedrijven opgaat aan besprekingen over product- en/of dienstverbetering. Vreemd, als je bedenkt dat een goed product of een goede dienst simpelweg tot de basisvoorwaarden behoort. Net zoals flexibiliteit, aandacht voor de klant en service. Stuk voor stuk basisvoorwaarden. Als je niet flexibel bent, de klant niet centraal stelt en geen overtuigende service biedt, dan doe je tegenwoordig sowieso niet meer mee. Lees verder >

Door: jody