Van Munster Recyclers

Van Munster Recyclers

Duurzaam weg uit de prijsdiscussie

Een familiebedrijf dat in 2013 het 75 jarig bestaan heeft gevierd. Groot geworden binnen de markt van recycling. Recycling van papier, ijzer en plastics/folies. Daarnaast staat een veilig transport inclusief veilige verwerking van vertrouwelijke gegevens centraal. Van Munster Recyclers geeft er dagelijks betekenis aan…

Het betreft een no-nonsense onderneming, vanuit het verleden vooral gericht op de uitvoering. De huidige tijd vraagt om een actievere rol binnen het dienstverleningsproces. Daarnaast wil de organisatie inzetten op een transmediaal communicatiebeleid; de inzet van diverse media (on- en offline) die samen het nieuwe verhaal van de organisatie uitdragen en betekenis geven.

DailyBrand heeft een nieuw domein ontwikkeld. Centraal daarbij staat het renderen van afval. Renderen door het verminderen van de druk op het milieu, en tevens door een hogere opbrengst van het afval. Afval kan namelijk direct en substantieel bijdragen aan het bedrijfseconomisch rendement van ondernemingen en organisaties. Om dit te bereiken levert Van Munster voortaan een aandeel in het bewustzijn van organisaties, onder andere bij de inkoop van producten (grondstoffen, verpakkingsmaterialen e.d.). Ook brengt zij in beeld hoe de opdrachtgever een hogere opbrengst kan realiseren door hergebruik en recycling. Hoe men het bedrijfsproces duurzaam kan inrichten… en wat afvalbeheer in de dagelijkse praktijk voor de opdrachtgever betekent.

VM_inzetHet resultaat; Van Munster Recyclers wordt top of mind als het gaat om MVO in relatie tot winstgevendheid. Een actieve dienstverlener die organisaties versterkt dankzij samenwerking. Waarbij de winst voor de opdrachtgever uit de gehele keten en het gehele proces komt. En waardoor de prijs van het afval zelf al een stuk minder belangrijk is geworden. Lang leve afval! Lang leve Van Munster Recyclers.